Tulosta sivu
Sosiaali- ja terveyspalvelut

 

 

Asiakasmaksut

 

Sosiaali - ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2019

 

 

 

 

Yhteystiedot
Sallan sosiaali- ja terveyskeskus
Jungintie 3
98900 Salla

toimistosihteeri Auli Leivo p. 040 524 5021

 

 

Kuntalaskutusosoite:

Sallan kunta

Sallan sosiaali- ja terveystoimi

Postipolku 3

98900 Salla

 

 

 Avosairaanhoidon lääkäripalvelu

 

a) vuosimaksu, voimassa kalenterivuoden 41,20€

 

b) käyntimaksu 20,60

 • Maksu peritään niistä lääkärikäynneistä, jota ei ole muussa lainsäädännössä säädetty maksuttomiksi.
 • Käyntimaksuja voidaan periä samassa terveyskeskuksessa käynneistä maksimissaan 3 maksua kalenterivuodessa.
 • Maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta.
 • Terveyskeskusmaksua ei peritä rintamaveteraanitunnuksen ja vähintään 10 % sotainvaliditeetin omaavien henkilöiden lisäksi sodan partisaanihyökkäyksen uhreilta sekä muilta eräissä Suomen sotiin liittyvissä tehtävissä palvelleilta esitetyn todistuksen perusteella.

c) Päivystysmaksu

 • ma -pe klo 16-20 käynnit laskuttaa Sallan terveyskeskus
 • viikonloppuisin ja arkipyhinä laskutetaan päivystävän yksikön asiakasmaksutaksan mukaisesti

   

 

Yksilökohtainen fysioterapia ja jalkahoito

 

Hoitokerta 11,40€

 

Maksun perimiselle ei ole säädetty ikärajaa.
Maksut kerryttävät vuotuista maksukattoa.

 

 

Lääkärin antamat todistukset ja lausunnot

 

Lääkärintodistus 14,50€-50,80Lääkärintodistus ajo-oikeutta varten 61€

 

 

Laitoshoidon maksut

 

Lyhytaikainen laitoshoito

 

 • Hoitopäivä 48,90
 • Ylläpitomaksu 22,50
 • Maksu peritään tulopäivältä, sen jälkeen kertyviltä hoitovuorokausilta ja lähtöpäivältä. Hoitopäivämaksun saa periä vain kerran kalenterivuorokaudelta.
 • Maksukaton täyttymisen jälkeen (683€) lyhytaikaisesta laitoshoitosta peritään ylläpitomaksu.
 • Hoitopäivämaksua ei peritä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli 7.

 

Pitkäaikainen laitoshoito

 • Maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu on enintään 85 % hoidossa olevan kuukausituloista. Henkilökohtaiseen käyttöön tulee kuitenkin jäädä kuukausittain vähintään 108,00€

 

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksut päättää sekä maksukaton täyttymisen johdosta annettavat vapaakortit myöntää toimistosihteeri Salla Hautajärvi, puh. 040-5273417.

 

 

 

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä käyntiajasta perittävä maksu

 

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä asiakkaan varaamasta sosiaali- ja terveyskeskuksen lääkärin ja suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon vastaanottoajasta 50,08€

 

Tätä maksua ei peritä alle 15-vuotiaalta eikä mikäli varatun ajan peruuttamatta jättämisen on väestövastuulääkärin tai vastaavan hammaslääkärin hyväksymä syy.


 

 

 

 

 

 

© Sallan kunta Nettitaivas Oy