Tulosta sivu

Avustukset

 

Urheiluseurojen perusavustukset

 

Sallan kunnan hyvinvointipalvelulautakunta myöntää keväisin urheiluseurojen perusavustuksia kunnan talousarvioon varatun määrärahan mukaan. Avustuksia haetaan hakulomakkeella, jonka mukaan on liitettävä kuluneen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös, tilitarkastuskertomus sekä haettavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi tulee täyttää piste- ja toimintataulukko toimintakertomuksen ja tilinpäätösten perusteella.

 

Myöntämisperusteet

 

Avustuksia voidaan myöntää rekisteröityneille urheiluseuroille, jotka kuuluvat sellaiseen valtakunnaliseen liikuntajärjestöön jonka valtioneuvosto on hyväksynyt oikeutetuksi saamaan valtionavustusta, sekä rekisteröityneille yhdistyksille joiden toiminta sääntöjensä mukaisesti on pääasiassa liikunta. Avustuksen myöntämisessä huomioidaan avustuksen tarve ja suunniteltu käyttö, muilta yhteisöiltä saatava taloudellinen tuki, omatoimisuus sekä toiminnan määrä, laatu, tarkoitus ja ajankohtaisuus.

 

Avustuksen ei tule olla toiminnan pääsääntöinen tulon lähde!

Hakulomakkeita ja lisätietoja saa Sallan kunnan liikunta- ja nuorisopalveluiden toimistosta. Avustusten hakemisesta ilmoitetaan tarkemmin Koti-Lappi lehdessä Sallan kunta tiedottaa-palstalla.

 

Seurojen avustushakemus

Piste- ja toimintataulukko

Piste ja toimintataulukko OHJE

Seurojen avustusten jakosäännöt
Urheilijoiden stipendit

Hyvinvointipalvelulautakunta pyytää seuroilta vuosittain ehdotuksia hyvin menestyneiden urheilijoiden nimeämikseksi.

Lisätietoja: Petteri Salmijärvi, puh. 040 556 7252
 

 

© Sallan kunta Nettitaivas Oy