Tulosta sivu
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Elatusapu

 

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen vanhemmiltaan heidän maksukykynsä mukaisesti. Erossa asuvan vanhemman elatusvastuu vahvistetaan elatussopimuksella tai oikeuden päätöksellä.

 

Elatussopimus vahvistetaan lapsen edustajan kotipaikan sosiaaliviranomaisen toimesta. Elatussopimus vahvistetaan mikäli sopimus on elatuslain mukainen ja sopimus on tehty säädetyssä muodossa.

 

Sopimus voidaan tehdä sosiaalityöntekijä-lastenvalvojan luona ajanvarauksella, jolloin sovitaan elatussopimuksen sisällöstä. Ennen sopimuksen vahvistamista sosiaalityöntekijä-lastenvalvojan on harkittava sopimuksen kohtuullisuus suhteutettuna lapsen oikeuteen saada riittävää elatusta, vanhempien maksukykyyn sekä muihin asiaan vaikuttaviin seikkoihin.

 

Mikäli sopimusta ei saada aikaan tai se olisi sosiaalityöntekijä-lastenvalvojan mielestä kohtuuton ohjataan vanhemmat vahvistuttamaan elatusapu tuomioistuimessa.

 
© Sallan kunta Nettitaivas Oy