Etusivu >> Elinkeinopalvelut >> Elinkeinotoimi
Tulosta sivu

Sallan kunnan elinkeinotoimi

 

Salla sijaitsee venäjän rajan välittömässä läheisyydessä. Sallassa on toinen Lapissa sijaitsevista kansainvälisistä raja-asemista. Kuolan alueen noin miljoonan asukkaan paikallisväestö muodostaa erittäin potentiaalisen markkina-alueen erityyppisille liiketoimille ja investoinneille Sallassa. Loistava sijainti ja potentiaalinen markkina-alue antavat erinomaisen mahdollisuuden onnistuneelle yritystoiminnalle.

 

Sallan kunnan alueella on vahva elinkeinotoiminta ja – rakenne. Sallan alueelta löytyvät monipuoliset palvelut vähittäiskaupasta erikoisliikkeisiin ja tuotantoyrityksiin. Salla on myös erittäin vahva matkailupitäjä, niin kotimaisessa kuin ulkomaisessakin matkailussa. Yritykset tekevät tiivistä ja tuloksellista yhteistyötä, josta tuloksena ovat uudet innovatiiviset tuotteet ja palvelut.

 

Tervetuloa Sallaan!

 

Elinkeinotoimen perustehtävänä on toteuttaa ja edistää Sallan kuntastrategiassa määriteltyjä tavoitteita kehittämällä kunnan elinkeinoelämää kokonaisuudessaan, kuin myös yksittäisten yritysten tasolla. Maatalousyrittäjien palveluista vastaa kunnan maaseututoimi.

 

Sallan kunnan elinkeinopolitiikan painopisteiksi on määritelty Sallan kuntastrategiassa:

1) Matkailu
2) Kaivannaisteollisuus
3) Lähialueyhteistyö
4) Maa- ja metsätalous

 

Elinkeinotoimi tarjoaa maksutonta neuvontaa ja ohjausta Sallassa toimiville tai Sallaan sijoittumista suunnitteleville yrityksille, sekä aloittaville yrittäjille.

 

Sallan kunta voi myöntää taloudellista tukea uuden tai olemassa olevan yrityksen toimitilojen perustamis-, laajennus tai kehittämisinvestointeihin liittyviin alustavien suunnitelmien tekoon elinkeinojen kehittämisen tehostamiseksi luodun toimintamallin mukaisesti (KV 29.4.2015 § 16).

 

 

Yhteystiedot:

 

Kunnanjohtaja Erkki Parkkinen

puh. 040 0393987

Postipolku 3

98900 Salla

Email: etunimi.sukuniemi(at)salla.fi


 

matkailukoordinaattori Kati Vesalainen

Puh: 0400 159022

 

Forest In - Palvelutarve ja -resurssit Itä-Lapin metsäteollisuusinvestoinneissa

 

Forest In-hanke tukee itälappilaisten ja lappilaisten pk-yritysten osallistumista biotuotantolaitoksen rakentamiseen ja toiminnan käynnistämiseen Kemijärvelle.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 328 378 euroa. Hankkeen rahoittavat Lapin liiton EAKR/Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto 70% ja Itä-Lapin kunnat 30%.
Hanketta hallinnoi Itä-Lapin kuntayhtymä, johon kuuluvat Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Salla ja Savukoski. http://www.forestin.fi/fi/

  

Yritys-Suomi

 
Yritys-Suomi-verkkopalvelu on käyttäjille maksuton. Se kertoo, millaista apua yritys tai yrittäjä voi saada yrityksen perustamiseen, kasvattamiseen ja kehittämiseen. Yritys-Suomi on suunnattu erityisesti pk-yrityksille. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) koordinoi Yritys-Suomea.
www.yrityssuomi.fi

 

Yritystulkki

 

Yritystulkista löytyvät oppaat, työkirjat, laskentaohjelmat yrityksen suunnitteluun, rahoitukseen, perustamiseen sekä talouden ja markkinoinnin omatoimiseen hoitamiseen. Lisäksi yritystulkki sisältää kattavan lomakkeiston yrittäjän arjen avuksi. Yritystulkki soveltuu aloittavalle ja toimivalle yrittäjälle sekä opetuskäyttöön aina peruskoulusta yliopistoon.

www.yritystulkki.fi/alue/kemijarvi/index.php?page=1287&lang=1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Sallan kunta Nettitaivas Oy