Tulosta sivu
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Henkilökohtainen avustaja

 

Kustannukset henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta voidaan korvata henkilölle, joka tarvitsee runsaasti toisen henkilön apua kotona päivittäiseen elämään liittyvissä asioissa tai kodin ulkopuolella asioiden hoitamisessa.

 

Henkilökohtaisen avun tarkoituksena on lisätä vaikeavammaisen yhdenvertaisuutta ja itsenäisyyttä, sekä parantaa heidän mahdollisuuttaan osallistua yhteiskunnan toimintoihin kotona ja kodin ulkopuolella. Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään sellaista henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen toiminnoista, eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymisestä tai siihen liittyvistä sairauksista ja rajoitteista.

 

1.1.2011 alkaen henkilökohtaista apua on tarvittaessa järjestettävä vähintään 30 tuntia kuukaudessa. Vaikeavammainen henkilö toimii työnantajana. 

 
© Sallan kunta Nettitaivas Oy