Tulosta sivu
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Ilmoituksenvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut ja sosiaalihuollon palvelujen arvonlisäveroton myynti

 

Ikäihmisten, pitkäaikaissairaiden ja lapsiperheiden mahdollisuuksia ostaa sosiaalihuollon palveluja on pyritty helpottamaan arvonlisäverolakia ja yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaa koskevia säädöksiä uudistamalla.

 

Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä palvelujaan ilman arvonlisäveroa sosiaalihuollon tarpeessa oleville henkilöille, jos toiminta on sosiaaliviranomaisen valvomaa. Palvelun tarve voi johtua asiakkaan toimintakyvyn rajoitteista tai muista henkilökohtaisista, päivittäistä selviytymistä haittaavista syistä.

 

Verohallinnon ohjeistuksissa sosiaalihuollon palveluiksi määritellään yksityinen lasten ja nuorten huolto, lasten päivähoito, vanhustenhuolto, kehitysvammaisten huolto, vammaisten palvelut ja tukitoimet, päihdehuolto ja muu tällainen toiminta.

Usein kysyttyjä yksityisiä palveluja ovat kotihoidon tukipalvelut, mm. ateria-, siivous-, ruokaostos-, kylvetys-, kuljetus-, saattaja- ja lumenluontipalvelut.

 

Esimerkiksi ikäihmiset ja pitkäaikaissairaat voivat ostaa näitä palveluja ilman 24 prosentin arvonlisävero-osuutta, jos tuottaja täyttää tietyt vaatimukset. Palvelun myyminen arvonlisäverottomana edellyttää, että yksityinen palveluntuottaja on rekisteröitynyt siihen kuntaan, jonka alueella se tarjoaa palvelujaan.

 

 

Asiakkaalle

 

Hakemus

 

Yksityisten sosiaalipalveluiden rekisteri

 

 

Palveluntuottajalle

 

Yksityisen palveluntuottajan pitää tehdä

  • kuntaan ilmoitus toiminnastaan (Valviran lomake Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta liitteineen) Ohje ilmoituksen täyttämiseen
  • omavalvontasuunnitelma (toiminnan ja laadun yksityiskohtainen kuvaus, Valviran lomake)
  • palvelusuunnitelma asiakkaan kanssa
  • palvelusopimus asiakkaan kanssa.

Kunnan ylläpitämään rekisteriin merkittäviä palveluja ovat kotihoidon tukipalvelut ja yksityinen päivähoito. Muista palveluista pitävät rekisteriä aluehallintovirasto tai Valvira, kunta antaa niistäkin lausunnon sekä valvoo toimintaa alueellaan.

 

 

Lisätietoja voi kysyä sosiaali- ja terveystoimistosta.                                                                      

© Sallan kunta Nettitaivas Oy