Tulosta sivu

 

Ilmoitustaulu

 

Sallan kunnan ilmoitukset saatetaan virallisesti tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Julkisten kuulutusten ilmoitustaulu on Sallan kunnanviraston sisäänkäynnin yhteydessä. Mahdolliset muistutukset on tehtävä asiasta annetun kuulutuksen mukaisesti.

 

Ilmoitustaulunhoitaja Anne Jaakonsaari
puh. 040 8612147

anne.jaakonsaari@salla.fi

 

Kokousajankohdat 2016

  

Korjausavukset v. 2017

 

Kunnanvaltuuston kokous 27.3.2017  

 

Teknisen lautakunnan lupapäätöksiä

 

Rakennustarkastajan lupapäätös 7.3.2017

 

Maa-aineslupahakemus/Märkäjärven kylä/Ruuhijoen sora-alue II

 

Maa-aineslupahakemus/Korvoharjun sora-alue/Koneyhtymä Tolppanen&Kumppanit

  

Revontulentien uusi katusuunnitelma

 

Rakennusjärjestyksen uudistaminen/Valmisteluvaiheen kuuleminen

 

 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus /Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (10.6.1994/468) mukainen yhteysviranomaisen lausunto, koskien Kuusamon Maaningan tuulivoimahanketta, nähtävän Sallan kunnanviraston teknisessä toimistossa  17.03.  – 28.04.2017

 

 

Sallan kunnan palveluseteli - kotipalvelujen tukipalvelut

 

Lähihoitajan 50 % toimi. Hakemukset 12.4.2017 klo 14.00 mennessä

 

Lähihoitajan varahenkilön 50 % -toimi. Hakemukset 12.4.2017 klo 14.00 mennessä 

 

       

Elinkeinokoordinaattorin toimi. Hakemukset 24.3.2017

 

 

 

  

Sairaanhoitajan sijaisuuksia

 

 

 

 

 

Terveyskeskuksessa on tarjolla lähihoitajien ja sairaanhoitajien sijaisuuksia vuosilomien ajalle.Opiskelijat ja lyhyetkin sijaisuudet huomioidaan. Lisätietoja puh. 040- 5199470

 

 
   
© Sallan kunta Nettitaivas Oy