Tulosta sivu

 

  

Ilmoitustaulu

 

Sallan kunnan ilmoitukset saatetaan virallisesti tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Julkisten kuulutusten ilmoitustaulu on Sallan kunnanviraston sisäänkäynnin yhteydessä. Mahdolliset muistutukset on tehtävä asiasta annetun kuulutuksen mukaisesti.

 

Ilmoitustaulunhoitaja Anne Jaakonsaari
puh. 040 8612147

anne.jaakonsaari@salla.fi

 

 

Vs. rakennustarkastajan lupapäätös 19.3.2018

 

Rakennustarkastajan lupapäätökset 14.3.2018

 

Rakennustarkastajan lupapäätös 6.3.2018

 

 

 

 

Ympäristösihteeri/Kuulutus maa-aineslupahakemuksen vireilläolosta

 

Ympäristösihteerin lupapäätös 22.2.2018/maa-ainesten ottaminen Nilihaaran sora-alue

       

Lapin ELY-keskuksen kuulutus:  

Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi. Nähtävänä 8.1. – 9.7.2018

 

Yhteysviranomaisen /Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto 16.2.2018 Nuolivaaran tuulipuisto, ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta; Kemijärvi ja Salla. Nähtävänä Sallan kunnanviraston yleisessä toimistossa ajalla 26.2. - 28.3.2018

 

  

Sosiaaliohjaaja/perhetyöntekijän määräaikainen toimi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

Terveyskeskuksessa on tarjolla lähihoitajien ja sairaanhoitajien sijaisuuksia vuosilomien ajalle.Opiskelijat ja lyhyetkin sijaisuudet huomioidaan. Lisätietoja puh. 040- 5199470

 

 
   

 

© Sallan kunta Nettitaivas Oy