Tulosta sivu

  

Ilmoitustaulu

 

Sallan kunnan ilmoitukset saatetaan virallisesti tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Julkisten kuulutusten ilmoitustaulu on Sallan kunnanviraston sisäänkäynnin yhteydessä. Mahdolliset muistutukset on tehtävä asiasta annetun kuulutuksen mukaisesti.

 

Ilmoitustaulunhoitaja Anne Jaakonsaari
puh. 040 8612147

anne.jaakonsaari@salla.fi

 

 

 

  

Korjausavukset v. 2017

 

Itä-Lapin kesämatkailun kehittämishanke, Tarjouspyyntö markkina-aluekohtaisesta konsultointi- ja selvitystyöstä sekä markkinointitoimenpiteistä

 

 

 

Sallatunturin asemakaavan laajennus, Pyhäjärven alue, korttelit 381-386 ja 396-398
Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

 

 

 

 

 

Kuulutus Maa-aineslupahakemuksen vireilläolosta/Soramonttu/ Koneyhtymä Reijo Tolppanen&kumppanit

 

 

Portin tuulivoimapuiston osayleiskaava

 

 

 

Ympäristösihteerin lupapäätös 21.6.2017

 

 

 

 

Rakennustarkastajan lupapäätös 13.7.2017

 

  

 

    

 

 

Lähihoitajan toimi Hopeaharjun palveluasunnot ja hoivaosasto. Hakemukset 25.7.2017 klo 14.00 mennessä

 

 

Lähihoitajan toimi Hopeaharjun palveluasunnot/Kotihoito. Hakemukset 25.7.2017 klo 14.00

 

Lähihoitajan toimen sijaisuus/ Kinttalakoti. Hakemukset 25.7.2017 klo 14.00 mennessä

 

 

Lähihoitajan toimi toistaiseksi/Kotihoito. Hakemukset 25.7.2017 klo 14.00 mennessä

 

Lähihoitajan toimi toistaiseksi/Kotihoito. Hakemukset 25.7.2017 klo 14.00 mennessä

 

Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan sijaisuus. Hakemukset 25.7.2017 klo 14.00 mennessä

 

Lähihoitajan 50 % toimi/ Kinttalakoti. Hakemukset 25.7.2017 klo 14.00 mennessä

 

Lähihoitajan varahenkilön toimi. Hakemukset 25.7.2017 klo 14.00 mennessä

 

 

 

  

  

 

Sairaanhoitajan sijaisuuksia

 

 

 

 

 

Terveyskeskuksessa on tarjolla lähihoitajien ja sairaanhoitajien sijaisuuksia vuosilomien ajalle.Opiskelijat ja lyhyetkin sijaisuudet huomioidaan. Lisätietoja puh. 040- 5199470

 

 
   

 

© Sallan kunta Nettitaivas Oy