Tulosta sivu

 

Ilmoitustaulu

 

Sallan kunnan ilmoitukset saatetaan virallisesti tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Julkisten kuulutusten ilmoitustaulu on Sallan kunnanviraston sisäänkäynnin yhteydessä. Mahdolliset muistutukset on tehtävä asiasta annetun kuulutuksen mukaisesti.

 

Ilmoitustaulunhoitaja Anne Jaakonsaari
puh. 040 8612147

anne.jaakonsaari@salla.fi

 

 

Itä-Lapin kesämatkailun kehittämishanke; vastaukset tarjouspyyntöihin liittyviin kysymyksiin

 

 

Kokousajankohdat 2016

  

Korjausavukset v. 2017

 

Rakennustarkastajan lupapäätökset 19.4.2017

 

Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja 12.4.2017

 

Kansainvälistymisopintorahastosta myönnettävä stipendi

  

 

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli

 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus /Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (10.6.1994/468) mukainen yhteysviranomaisen lausunto, koskien Kuusamon Maaningan tuulivoimahanketta, nähtävän Sallan kunnanviraston teknisessä toimistossa  17.03.  – 28.04.2017

 

 

Sallan kunnan palveluseteli - kotipalvelujen tukipalvelut

 

Psykiatrisen sairaanhoitajan sijaisuus ( 2.5.-31.8.2017)

 

Lähihoitajan sijaisuus (24.4.-31.12.2017) hoitokoti Hillassa.

 

Lähihoitajan vakituinen toimi/ Hopeaharjun palveluasunnot ja hoivaosasto.

 

Lähihoitajan varahenkilön 50 %- toimi/ Hopeaharjun palveluasunnot ja hoivaosasto.

 

Uudelleen haettavana sairaanhoitajan 50 % -toimi terveyskeskuksen Aakuutti- ja kuntoutusosastolla

 

  

Sairaanhoitajan sijaisuuksia

 

 

 

 

 

Terveyskeskuksessa on tarjolla lähihoitajien ja sairaanhoitajien sijaisuuksia vuosilomien ajalle.Opiskelijat ja lyhyetkin sijaisuudet huomioidaan. Lisätietoja puh. 040- 5199470

 

 
   

 

© Sallan kunta Nettitaivas Oy