Tulosta sivu
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Kuljetuspalvelu

 

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaisille henkilöille, joilla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

 

Kuljetuspalveluiden piiriin kuuluvat välttämättömät työ- ja opiskelumatkat. Lisäksi vaikeavammaisilla on oikeus saada kuukausittain 18 yhdensuuntaista vapaa-ajan matkaa asuinkunnan ja lähikuntien alueella, jotka voi käyttää asiointi- ja virkistysmatkoihin. Matkat tehdään taksilla tai invataksilla.

Matkoja ei saa käyttää sairausvakuutuslain piiriin kuuluviin matkoihin esim. lääkärissä käynti, sairaalamatkat, kuntoutus.

 

Matkoja korvataan enintään 18 yhdensuuntaista (ys) matkaa kuukaudessa. Matkojen määrää ei saa ylittää. Käyttämättömiä matkoja ei voi siirtää seuraavalle kuukaudelle. Myönnetty kuljetuspalvelu on henkilökohtainen.

Oikeus kuljetuspalvelujen käyttöön päättyy, jos asiakas jää pysyvästi sairaala- tai laitoshoitoon.

 

Kuljetuspalvelumatka on yhdensuuntainen, keskeytymätön matka. Matkan jatkaminen tai paluu lähtöosoitteeseen on uusi matka.

Omavastuuosuus, joka on linja-autotaksan mukainen, maksetaan suoraan kuljettajalle matkan yhteydessä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Sallan kunta Nettitaivas Oy