Etusivu >> Hallinto >> Kunnan strategiat
Tulosta sivu

 

Kunnan strategiset suunnitelmat

 

Sallan kuntastrategia 2015 - Elinkelpoisten palvelualueiden kunta

 

Toiminta-ajatus
 
Sallan kunnan olemassaolon tarkoitus on taata kuntalaisilleen edellytykset hyvään elämään. Hyvän elämän mahdollistamiseksi kuntalaisille tarjotaan laadukkaat peruspalvelut fyysisellä, henkisellä ja sosiaalisella tasolla. Tavoitteena on tarjota työtä, koulutusta ja terveyttä virikkeellisessä ja elinvoimaisessa ympäristössä. Kunta tarjoaa monipuolisen toimintaympäristön elinkeinoelämän tarpeisiin. Sallan kunta on myös sitoutunut tarjoamaan omalta osaltaan matkailijoille viihtyisän lomaympäristön Sallan upeissa maisemissa.
 
Menestystekijät

 

Sallan menestystekijät tulevaisuudessa ovat ystävälliset ja kunnassa viihtyvät ihmiset, kansainvälinen rajanylityspaikka, Lapin puhdas ja koskematon luonto, alueen muista keskuksista erottuva matkailu, kaivostoiminnan tuomat mahdollisuudet sekä ennakkoluuloton asenne palveluiden järjestämisessä. Kokonaisuutena Sallan kunnalla on hyvät mahdollisuudet kehittyä ja toimia itsenäisenä kuntana.

 
Sallan kunnan visio 2015
 
Sallan kunta on ennakkoluuloton, elinkelpoisten palvelualueiden kunta, joka edistää asukkaidensa hyvinvointia ja omaehtoista asumista sekä tukee paikallista yrittäjyyttä ja matkailijoiden viihtyvyyttä.
 
Kunnanvaltuuston 14.11.2013 § 77 päätöksellä poistettu kuntastrategiasta
sivut 12-16 eli Palvelutuotannon hajautettu toimintamalli.
 
Sallan kunnan tasa-arvosuunnitelma 2015
 
 
  
 
 
 
 
 
Sallan ystävyyskunnat 

 

Ystävyyskunnat muodostavat verkoston ulkomaille suuntautuvalle yhteistyölle. Ystävyyskuntien avulla on mahdollista tuoda Sallaa esille edullisella ja näkyvällä tavalla, luoda kuntaa hyödyttäviä yhteistyöverkostoja sekä saada uusia vaikutteita ja ideoita kehittämistyöhön.


Båtsfjord
Kovdor
Wildau
Arjeplog

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Sallan kunta Nettitaivas Oy