Etusivu >> Sosiaali- ja terveyspalvelut >> Sosiaalipalvelut >> Lapsiperheiden palvelut
Tulosta sivu
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lapsiperheiden palvelut

Lapsiperheiden kotipalvelu

 

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista maksullista sosiaalipalvelua. Sen tavoitteena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä. Kotipalvelu toteutetaan aina yhteistyössä perheen kanssa. Kotipalvelua antaa lapsiperhetyöntekijä Kirsi-Marja

 

Kotipalvelulla tarkoitetaan 

 • asumiseen 
 • hoitoon ja huolenpitoon
 • toimintakyvyn ylläpitoon
 • lasten hoitoon ja kasvatukseen
 • asiointiin
 • muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojensuorittamista tai niissä avustamista.


Sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaan lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpidon turvaamiseksi kotipalvelua, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista eräiden syiden vuoksi. Näitä syitä ovat: 

 • sairaus
 • synnytys
 • vamma 
 • muu vastaavanlainen toimintakykyä alentava syy
 • erityinen perhe- tai elämäntilanne.

Erityisellä perhetilanteella tarkoitetaan esimerkiksi perheenjäsenen kuolemaa, vanhempien eroa tai tilannetta, jossa toinen vanhemmista on vankilassa. Erityinen perhetilanne voi olla myös perheessä, jossa on kaksoset tai omainen hoidettavana.

 

Lapsiperhetyöntekijän palvelun saamiseksi ota yhteyttä sosiaalityöntekijään tai lapsiperhetyöntekijään.

Sosiaalityöntekijä                     040 519 89 11

Lapsiperhetyöntekijä                040 538 27 44

 

Sosiaalityöntekijä tekee kotikäynnin yhteydessä yhdessä perheen ja lapsiperhetyöntekijän kanssa asiakassuunnitelman, jossa määritellään mm.

 • Minä päivänä ja minkä aikaa lapsiperhetyöntekijä käy perheessä
 • Mihin lapsiperhetyöntekijän tukea perheessä tarvitaan
 • Milloin tilannetta arvioidaan uudelleen
 • Miten maksu määräytyy

Lapsiperhetyöntekijän tarjoama tuki on vanhemmuudessa sekä arjessa selviytymisen tukemista

 

Lapsiperhetyöntekijän tarjoama tuki on tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tukemista. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen. Tämä tapahtuu opastamalla perhettä lasten ja kodinhoidossa sekä vahvistamalla arjen taitoja. Lapsiperheiden kotipalvelu toimii parhaimmillaan tehokkaana ehkäisevän lastensuojelun muotona. 

 

Lastensuojelulain mukaan lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten pitää tukea vanhempia ja huoltajia kasvatustehtävässä. Viranomaisten pitää tarjota perheelle tarpeellista apua riittävän varhain. Ehkäisevillä palveluilla edistetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta.

 

Mikäli lapsiperhetyöntekijä saa tehtävää hoitaessaan tietää lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta tai nuoresta, hänen on tehtävä asiasta lastensuojeluilmoitus.

 

(THL)                 

 


 

 

  

© Sallan kunta Nettitaivas Oy