Tulosta sivu

Näyttelyt

 

Museon perusnäyttely kulkee aikamatkana 1900-luvun alusta aina 1960-luvulle asti kertoen Kuolajärven eli Sallan historiaa. Kuolajärven pitäjän nimi muuttui Sallaksi vuonna 1936 kirkkoherra Erkki Koiviston aloitteesta. Näyttely jakaantuu kolmeen osaan.

 

Elämää Vanhassa Sallassa 

 

Näyttelyn ensimmäisessä osassa kerrotaan vuosisadan alun elämästä Kuolajärvellä. Tärkein elinkeino oli maatalous; metsästys ja kalastus hyvänä lisänä. Myös porotaloutta harjoitettiin. Metsätalous suurine hakkuutyömaineen tarjosi paikallisille asukkaille tarpeellisia lisäansioita. Levottomia aikoja koettiin jo ennen toista maailmansotaa. Rajan pinnassa on aina liikehditty puoleen ja toiseen ja erityisesti Suomen itsenäistymisen jälkeiset vuodet olivat myös Kuolajärvellä vaiherikkaita kassinajoineen, läskikapinoineen sekä Muurmannin legioonalaisineen.

 

Sota-aika

 

Näyttelyn toisessa osassa siirrytään sota-aikaan. Talvisodan alkaminen muutti Sallan elämän ratkaisevasti. Kodit ja kotiseudut jouduttiin jättämään lopullisesti. Sotavuodet olivat hyvin raskaita taisteluineen ja evakkomatkoineen. Jatkosodan aikana päästiin jo palaamaan entisille seuduille, mutta Lapin sota tuhosi kuitenkin lopullisesti kaiken entisen. Sodan seurauksena pitäjän pinta-ala kutistui puoleen entisestä. Jatkosota-osio on uusittu keväällä 2015.

 

Katajainen kansa

 

Näyttelyn kolmannessa osassa keskitytään jälleenrakennukseen, joka oli valtava urakka. Hävitetyt kylät piti rakentaa uudelleen sekä aivan uusia vastikekyliä pystytettiin rajan taakse jääneiden kylien tilalle. Ankaran työn tuloksena Sallasta tuli kuitenkin maan suurimpia maidontuottajakuntia 1960-luvulla. Aikamatka museossa päättyy tuohon maatalouden kulta-aikaan.

 

Kiskojen kertomaa - historiaa Sallan radalta

 

Rautatiehistoria on nyt ensimmäistä kertaa omana teemanaan esillä Sallan museolla. Teema ei voisi oikeastaan paremmin sopia Sallan museoon. Museon perusnäyttely keskittyy sota- ja jälleenrakennusaikaan Sallassa - mihin aikaan myös Sallan radan rakentaminen sijoittuu. Museorakennus puolestaan sijaitsee Sallan vanhalla asema-alueella eli myös ympäristö henkii ratahistoriaa. Museona toimiva rakennus on ollut aiemmin VR:n työntekijöiden asuinrivitalo. Rautatiekiskot lepäävät edelleen paikoillaan museorakennuksen takana muistuttamassa ajasta, jolloin junat vielä vihelsivät Sallan asemalla.

 

Näyttely esittelee rautatieteemaa niin historian kuin nykyisyydenkin kautta. Näyttelyssä pääsee tutustumaan Sallan radan rakentamisen vaiheisiin sekä rautateiden ammatteihin. Ajankohtaisista asioista näyttely tarttuu Jäämeren rata -hankkeeseen: ratahanke, jota on suunniteltu jo yli sadan vuoden ajan on jälleen ajankohtainen. Näyttelyvierailija pääsee myös jättämään oman mielipiteensä Jäämeren radasta. 

 

Sata kuvaa Sallasta -verkkonäyttely

 

Sallan kunnan kulttuuripalvelut järjesti Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ja Sallan kunnan 160-vuotisen juhlavuoden kunniaksi valokuvakeräyksen sekä verkkonäyttelyn. Yhdessä sallalaisten, entisten sallalaisten ja museon kanssa luotiin katsaus Sallan monipuoliseen historiaan valokuvien muodossa.

 

Valokuvakeräyksen ja VERKKONÄYTTELYN kautta on haluttu luoda yhteisöllisyyden tunnetta ja osallistaa sallalaisia, mutta myös auttaa ihmisiä hahmottamaan omien sukupolviensa ja Suomen historiaa. Kerätyt valokuvat on tallennettu digitaalisesti Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museon kokoelmiin.

 

Verkkonäyttelyn lisänä on kiertävä pienoisvalokuva-näyttely, jota on mahdollisuus lainata.

 

 

MENNEET NÄYTTELYT


Suuri Ruotsiin muutto ja Arvet -näyttely

 

Vuoden 2015 TEEMANÄYTTELY liittyi suureen muuttoaaltoon 1960-70 -luvuilla. Se kertoi tarinoiden, esineiden ja valokuvien avulla Sallan suurista Ruotsiin muuton vuosista 1960-70 -luvuilla. Mukana oli myös Ruotsinsuomalaisten arkiston Arvet-näyttely, joka koostuu 15 haastattelusta julistemuodossa.

 

Näyttelyyn liittyy myös Pientilalta mannan maahan - tarinoita sallalaisten Ruotsiin muutosta -julkaisu.

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Sallan kunta Nettitaivas Oy