Tulosta sivu
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Omaishoidon tuki

 

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan kotona tapahtuvan hoidon turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota ja palveluita. Omaishoidon tukena maksettava hoitopalkkio maksetaan hoitajalle. Palkkio maksetaan porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella.


Omaishoidon tuesta tehdään hoitajan ja kunnan välille sopimus, jonka liitteenä on palvelu-  ja hoitosuunnitelma.

 

Sallan sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut hoitopalkkiotvuodelle 2018 seuraavasti:

 

1-maksuluokka 392,60 €/kk


2-maksuluokka 449,83 €/kk

 

3-maksuluokka 561,28 €/kk

 

4-maksuluokka (erityismaksuluokka) 785,60 €/kk

  

5-maksuluokka 273,58 €/kk tukihenkilöpalkkio

 

Tarkemmin omaishoidon tuesta voit lukea täältä:

Omaishoidon tuen kriteerit ja palkkiot vuodelle 2018 ja sijaishoitosopimuksen tehneen hoitajan hoitopalkkiot vuodelle 2018. 

 

 

Omaishoidon tukihakemuksia saa sosiaalitoimistosta.
Hakemukset valmistelee SAS-ryhmä ja päätöksen tekee sosiaalityöntekijä Terttu Hannula.

 

Yhteystiedot: sosiaalityöntekijä Terttu Hannula, puh. 040 525 1279

 

 

© Sallan kunta Nettitaivas Oy