Etusivu >> Sivistystoimen palvelut >> Perusopetuspalvelut >> Oppilashuoltopalvelut
Tulosta sivu

Oppilashuoltopalvelut

 

Oppilashuollon tehtävänä on huolehtia oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista sekä tukea oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä. Oppilashuollon tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain. Sen avulla pyritään luomaan mahdollisimman turvallinen ja terve oppimis- ja työympäristö. Yleinen tuki kuuluu kaikille oppilaille. Yleistä tukea ovat lakisääteiset koulumatkat, kouluruokailu, kouluterveydenhuolto, hammashuolto, vakuutukset, kerhot sekä aamu- ja iltapäivätoiminta.

 

Koulumatkat

 

"Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen." Perusopetuslaki 32 §.

 

Koululautakunta päättää koulutuksen perusteista siltä osin, kun ne poikkeavat lainsäädännöstä. Oppilailla on mahdollisuus saada pakkaskyydityksiä kovimpien pakkasten aikaan yli kolmen kilometrin matkoille.

 

Kouluruokailu

 

Kouluruokailu järjestetään yleisten ravitsemus- ja terveysnäkökulmien mukaisesti. Oppilaille tarjotaan jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen maksuton ateria.

 

Kouluterveydenhuolto

 

Kouluterveydenhuollossa on tärkeää ennaltaehkäisevä työ. Kouluterveydenhuollon palvelut on tarkoitettu tukemaan nuoren kasvua ja kehitystä. Tavoitteena on, että kouluterveydenhuoltaja tekee oppilaille terveystarkastukset vuosittain ja koululääkäri tarkastaa oppilaat kolme kertaa perusopetuksen aikana.

 

Hammashuolto

 

Hammashuoltoa tehdään Sallan terveyskeskuksen hammashoitolassa. Suun ja hampaiden tarkastukset ja ehkäisevä toiminta hoidetaan yksilöllisesti. Tarkastukset tehdään kerran vuodessa tai tarpeen vaatiessa. Alla 18-vuotiaiden hammashuolto on maksutonta, mutta yli 15-vuotiaalta peritään peruuttamattomasta ja käyttämättömästä hoitoajasta maksu.

 

Moniammatillinen oppilashuoltotyö

 

Sallatunturin koulussa oppilashuoltotyötä toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä oppilashuoltoryhmässä. Sen toiminnasta vastaa koulunjohtaja. Oppilashuoltoryhmään kuuluvat koulunjohtajan lisäksi opinto-ohjaaja, erityisopettaja ja kouluterveydenhoitaja ja koulukuraattori. Luokanohjaajat osallistuvat omien oppilaidensa asioiden käsittelyyn. Tarvittaessa työryhmään osallistuvat aineenopettajat. Tietysti myös oppilas ja hänen huoltajansa ovat mukana oppilaan asioita käsiteltäessä. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Lisäksi koulun jokapäiväisessä arjessa toimii pienempi huoltoryhmä, jonka tarkoituksena on puuttua mahdollisimman nopeasti koulutyössä esiintyviin vaikeuksiin.

 

Oppilashuoltoryhmän tehtävänä on tukea oppilaan oppimista ja kasvua sekä opettajan ja huoltajien kasvatustyötä. Tätä tehdään yhteistyössä kotien kanssa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koulukuljetusopas

 

© Sallan kunta Nettitaivas Oy