Tulosta sivu
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palveluseteli

 

Sallan kunnassa on otettu käyttöön palveluseteli 1.4.2016 alkaen kotipalvelujen tukipalvelujen hankintaan osana kotona asumista tukevaa palvelumallia.

 

Palvelusetelin kohderyhmä

- Sallan kunnassa itsenäisesti asuvat ja kunnassa kirjoilla olevat ikäihmiset, pitkäaikaissairaat ja vammaiset, jotka tarvitsevat tukea pystyäkseen asumaan kotona mahdollisimman pitkään.  
- Tilapäistä kotiapua tarvitsevat (esim. sairastuminen, puolison/perheenjäsenen kuolema tai muu äkillinen muutos perhetilanteessa)- Myönnetään palvelutarvearvion perusteella: Arviointi perustuu asiakkaan omaan näkemykseen, sekä kotihoidon ohjaajan, vanhustyönjohtajan, terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan arvioon.
- Mikäli asiakkaan toimintakyky on tuntematon tai epäselvä, asia käsitellään SAS-ryhmässä
- Taloudet, joihin on tehty omaishoidon päätös, joissa on henkilökohtainen avustaja tai kyseessä on palvelun hakijana sotaveteraani tai sotainvalidi: selvitetään tukipalvelujen järjestäminen erikseen
- Tulosidonnainen: yksinasuvalla bruttotuloraja 1400 €/kk ja kahden tai useamman hengen taloudessa 2400 €/kk.  

 

Palveluseteli

-Palvelusetelillä voi ostaa kotipalvelujen tukipalveluja, (esim. siivous, vaatehuolto- ja kiinteistönhuoltopalveluja) niiltä palveluntuottajilta, jotka kunta on hyväksynyt palveluseteliyrittäjiksi.  
-Palvelusetelillä ei voi ostaa suursiivousta.
-Asiakkaan omavastuu vaihtelee palveluntuottajan perimän hinnan mukaan. Palvelusetelillä ostettua palvelua ei voi laittaa kotitalousvähennykseen.
- Palvelusetelin arvo 20 €/kpl, max. 2 kpl/kk/talous, seteli on samassa taloudessa asuville palvelua tarvitseville yhteinen. Palveluseteleitä voi käyttää enintään kaksi kappaletta kuukaudessa ja yhtä työtuntia kohden voi käyttää vain yhden setelin.

 

Palveluseteli käytännössä

- Asiakkaalle

- Yrittäjälle

 

 

Palveluseteli sääntökirja

 

© Sallan kunta Nettitaivas Oy