Etusivu >> Sivistystoimen palvelut >> Perusopetuspalvelut
Tulosta sivu

Perusopetuspalvelut 

 

Peruskoulu on 7-16-vuotiaiden yleissivistävä oppivelvollisuuskoulu. Oppivelvollisuus suoritetaan perusopetuksen oppimäärällä.

 

Aikaisemmin peruskoulu jaettiin ala-asteeseen (1.-6. luokat) ja yläasteeseen (7.-9. luokat). Nykyisin jako on poistettu koululainsäädännöstä ja puhutaan yhtenäisestä peruskoulusta.

 

Esiopetuspalvelut

 

Vuosiluokat 1-6

 

Vuosiluokat 7-9

 

Suomessa vakituisesti asuvilla lapsilla on lakiin perustuva velvollisuus suorittaa perusopetuksen oppimäärä. Oppivelvollisuuden voi suorittaa osallistumalla perusopetukseen tai hankkimalla muulla tavoin perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot esimerkiksi opiskelemalla oppilaan kotona, kansanopistoissa, aikuislukioissa tai muissa oppilaitoksissa.

 

Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta, ja päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritetuksi.

 

 

 

 

 

 

© Sallan kunta Nettitaivas Oy