Tulosta sivu
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Päihdepalvelut

 

Oletko huolissasi päihteiden käytöstäsi (huumeet, alkoholi, lääkkeet), peliriippuvuudestasi? 

Ota yhteyttä päihdetyöntekijään avun saamiseksi – älä jää asian kanssa yksin!  

Päihdetyöntekijän puhelinnumero on: 040 631 23 18

 

Kunnan sosiaalihuollon ja muiden päihde- ja mielenterveyspalvelujen tulee muodostaa asiakkaan kannalta toimiva kokonaisuus.

 

Päihdepalvelut on suunnattu päihteiden ongelmakäyttäjille, heidän omaisilleen ja läheisilleen. Päihdepalveluja on saatava välittömästi ja oikeus niihin on subjektiivinen.

 

Päihteitä käyttävälle odottavalle äidille, syntyvälle lapselle ja perheelle on turvattava riittävät tukitoimet jo raskausaikana. Ennakollinen lastensuojeluilmoitus on tehtävä ennen lapsen syntymää, jos on perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jäl-keen. Ennakollinen lastensuojeluilmoitus tehdään ensisijaisesti sosiaalipäivystykseen.

 

Päihdetyöllä

 

* tuetaan päihteettömyyttä

 

* vähennetään päihteidenkäytön riskitekijöitä 

 

* vahvistetaan henkilön voimavaroja ja hyvinvointia

 

Päihdetyön muotoja ovat

 

*  ohjaus ja neuvonta

 

*  yksilökäynnit päihdetyöntekijän luona toimistolla tai tarvittaessa asiakkaan kotona

 

* muut päihteettömyyttä tukevat tai ongelmakäytön vuoksi tarvittavat palvelut

 

* ryhmäpalvelut

 

Työntekijä ja asiakas arvioivat yhteistyössä palvelujen riittävyyden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

© Sallan kunta Nettitaivas Oy