Tulosta sivu
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaaliasiamies

 

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on mm.
     - tiedottaa asiakkaan oikeuksista
     - toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
     - seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja tehdä
       siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle
     - neuvoa ja avustaa sosiaalihuollon asiakasta mm. kirjallisen muistutuksen 
       tekemisessä, jonka asiakas voi tehdä, jos hän on tyytymätön saamaansa  
       kohteluun.

 

   

Sosiaaliasiamiehenä toimii Seppo Niskanen Merikratos Oy:stä,
yhteystiedot: puhelin 010 830 5106 . Päivystys tiistai - torstai klo 10 -13
e-mail  sosiaaliasiamies@merikratos.fi

 

Lisää sosiaaliasiamiehen tehtävistä: https://www.merikratos.fi/ammattilaisille/sosiaali-ja-potilasasiamies

 

 

© Sallan kunta Nettitaivas Oy