Etusivu >> Tekniset palvelut >> Ympäristönsuojelu
Tulosta sivu

 

Ympäristönsuojelu

 

Ympäristönsuojelun tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja, turvata terveellinen ja viihtyistä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö.

Yhteystiedot:

Ympäristösihteeri Lahja Alajeesiö puh. 040 820 5454

Osoite: Postipolku 3, 98900 Salla
sähköposti: etunimi.sukunimi@salla.fi

 

Ympäristönsuojelumääräykset

Kunnanvaltuusto on 15.11.2012 § 47 hyväksynyt Sallan kunnan ympäristönsuojelumääräykset

 

Valtion ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu (ymparisto.fi):

Miten ympäristölupaa haetaan - ohjeet ja lomakkeet

 

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (ymparisto.fi)

 

Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta: lomake ja ohjeet (ymparistö.fi)

 

Maastoliikennelain mukainen lupa (ymparisto.fi)

 

Ympäristöhallinnon lomakkeet

 

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

 

Avustukset jätevesijärjestelmien uusimiseen:
Avustusmahdollisuuksista ja kotitalousvähennyksestä saat tietoa Ympäristöministeriön sivujen kautta. Lisätietoja Mervi Soukalta puh 040 5070 136.

 

 

 Ympäristönsuojeluun liittyviä lomakkeita ja ohjeita: ELY-keskus

 

 

 

 

 

 

 

 

Jätevesitieto toiminnaksi -hankkeen jätevesitesti

© Sallan kunta Nettitaivas Oy