Tulosta sivu
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palveluseteli yrittäjälle

 

Yritys, palvelutoimintaa harjoittava rekisteröity yhdistys tai säätiö hakeutuu palveluntuottajaksi tuottamaan palvelusetelillä järjestettävää kotipalvelun tukipalvelua. Kotipalvelun tukipalvelut täydentävät kotihoitohenkilöstön tuottamaa palvelua ja niillä pyritään turvaamaan kotona asuminen. Tukipalveluita tuottavan yrityksen, yhteisön tai säätiön tulee olla merkittynä Sallan kunnan sosiaali- ja terveystoimen ylläpitämässä yksityisten sosiaalipalvelujen rekisterissä. Palveluntuottajan tulee täyttää hakemus palveluseteliyrittäjäksi liitteineen. Hakemuksen tultua hyväksytyksi on palveluntuottajalla oikeus alkaa tuottamaan palvelua.

 

Palveluseteliyrittäjiksi hyväksytyt palveluntuottajat löytyvät Sallan kunnan palveluseteliyrittäjärekisteristä.

 

Palvelusetelin käyttö on asiakkaalle vapaaehtoista ja halutessaan asiakas voi valita kunnan muulla tavoin järjestämän palvelun. Valitessaan palvelusetelin palvelun tuottamisen tavaksi, asiakas valitsee itselleen sopivan palveluntuottajan hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta. Palveluntuottaja tuottaa palvelun asiakkaan saaman palvelupäätöksen ja asiakkaan tai hänen edustajansa kanssa laaditun sopimuksen mukaisesti.

 

Palveluntuottaja veloittaa palvelusta sosiaali- ja terveystoimea asiakkaalle myönnetyn palvelusetelin arvon puitteissa toteutuneen palvelun osalta, kuitenkin enintään palvelujen hinnan. Mikäli tuotetun palvelun hinta on alempi, kuin myönnetyn palvelusetelin arvo, veloittaa palveluntuottaja sosiaali- ja terveystoimelta vain tuotetun palvelun hinnan.

Asiakas maksaa palvelun hinnan ja palvelusetelin arvon välisen erotuksen palveluntuottajalle.

Palvelusetelin käyttöä ohjaa Sääntökirja palvelisetelipalvelujen tuottamisessa, joka sisältää Sitran palvelusetelin sääntökirjan-yleisen mallin (kohdat 1-6) sekä Sallan kunnan sosiaalli- ja terveyslautakunnan hyväksymän sääntökirjan palvelukohtaisen osion (kohdat 7-13).

 

Palveluseteliyrittäjäksi haluavan pitää
1. olla rekisteröitynyt Sallan kunnan ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalveluiden rekisteriin
2. tehdä hakemus palveluseteliyrittäjäksi Sallan kuntaan
3. liittää hakemukseen verovelkatodistuksen (verovirasto) ja vakuutusyhtiön todistuksen lakisääteisten vakuutusten sekä potilasvahinko- tai vastuuvakuutuksen voimassaolosta ja vakuutusmaksujen suorittamisesta (palveluntuottajan vakuutusyhtiö)
4. tulla hyväksytyksi palveluseteliyrittäjäksi ennen palvelusetelitoiminnan aloittamista

 

 

Toimintaohjeet palveluseteliyrittäjälle lyhyesti:

Yrittäjä tekee asiakkaan tai hänen edustajansa kanssa sopimuksen palvelun tuottamisesta ja tarkistaa samalla, että asiakkaalla on päätös palvelusetelistä.

 

Kun asiakas maksaa palvelusta palvelusetelillä, pyytää yrittäjä asiakkaalta sen kuukauden palvelusetelin/palvelusetelit, jona palvelu tuotetaan ja pyytää asiakasta kirjoittamaan seteliin päivämäärän, allekirjoituksen ja nimenselvennyksen. Asiakas vastaa palvelun hinnan ja palvelusetelin arvon erotuksen suorittamisesta yrittäjälle. Palveluseteleitä voi käyttää enintään kaksi kappaletta kuukaudessa ja yhtä työtuntia kohden voi käyttää vain yhden setelin.


Yrittäjä laskuttaa palveluseteleistä Sallan kuntaa ja liittää laskun liitteeksi palvelusetelit. Laskutusosoite: Sallan kunta, sosiaali- ja terveystoimi, Postipolku 3, 98900 Salla.

 

 

 

© Sallan kunta Nettitaivas Oy