Etusivu >> Tekniset palvelut >> Kaavoitus >> KUULUTUKSET >> kuulutus23012014
Tulosta sivu

Kuulutus

 

Saija-Pulkkaviita osayleiskaavan muutos

Valmisteluvaiheen kuuleminen

 

Yara Suomi Oy on tehnyt aloitteen Saija-Pulkkaviidan osayleiskaavan muutoksesta. Savukosken Sokliin on suunnitteilla kaivoksen avaaminen. Malminkuljetusta varten suunniteltu ratalinjaus kulkee osayleiskaava-alueen kautta.

 

Pöyry Finland Oy laatimat 20.1.2014 päivätyt Saija-Pulkkaviita osayleiskaavan muutoksen luonnokset, vaihtoehdot A sekä B1 ja B2 ja kaavaselostus asetetaan nähtäville teknisessä toimistossa 23.1 – 24.2.2014 väliseksi ajaksi.

 

Mielipiteitä hankkeesta voi toimittaa kirjallisesti, suullisesti tai sähköpostilla 24.2.2014 mennessä. Yhteystiedot Sallan kunta, tekninen toimisto, Postipolku 3, 98900 Salla, tekninen johtaja Olli Aatsinki puh 040 564 2435 tai mittaustyönjohtaja Jouko Piisilä 040 703 5813, sähköposti: etunimi.sukunimi@salla.fi.

 

 

23.1.2014    Kaavatoimikunta

© Sallan kunta Nettitaivas Oy