Etusivu >> Tekniset palvelut >> Kaavoitus >> Portin tuulivoima
Tulosta sivu

Sallan Portin tuulivoimapuiston osayleiskaava

 

Kunnanvaltuusto on 29.4.2015 § 10 päättänyt käynnistää Puhuri Oy:n aloitteesta osayleiskaavan laatimisen.

 

Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa enintään kahdeksan tuulivoimalan rakentaminen Sallan Portin alueelle lähelle Kemijärven kunnanrajaa. Osayleiskaava laaditaan MRL:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.

 

___________________________________________________________________________________________

  • Valmisteluvaiheen kaava-aineisto on ollut nähtävillä 14.1 - 15.2.2016

Kaavaluonnos

Kaavaselostus

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 2: Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys

Liite 3: Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet

Liite 4: Meluselvitys (Ethawind Oy)

Liite 5: Välkeselvitys (Ethawind Oy)

Liite 6: Luontoselvitys

Liite 7: Porotalousselvitys

Liite 8: Arkeologinen inventointi (Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu)

 _________________________________________________________________________________________________________

  •  Valmisteluvaiheen kaava-aineisto uudelleen nähtävillä 15.6 - 16.8.2017. Mielipiteitä voi esittää kuulemisaikana kirjallisesti, suullisesti tai sähköpostilla

Kaavaluonnos

Kaavaselostus

Liite 1: Osallistusmi- ja arviointisuunnitelma

Liite 2: Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys

Liite 3: Portin valokuvasovitteet ja näkymäalueanalyysi 2.2.2017

Liite 4: Meluselvitys

Liite 5: Välkeselvitys

Liite 6: Luontoselvitys ja liitteet 1, 2 ja 3

Liite 7: Porotalousselvitys

Liite 8: Argeologinen inventointi

Liite 9: Kaavaluonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet sekä niihin laaditut vastineet 9.11.2016

 

Tuulipuistohankkeen yleisötilaisuus ti 20.6.2017 klo 18.00 Sallan Rajakievarissa, Savukoskentie 12

 _________________________________________________________________________________________________________

 

 

YHTEYSTIEDOT:

Sallan kunta

Postipolku 3, 98900 Salla

rakennustarkastaja Erkki Yrjänheikki, puh. 0400 245 296 tai

mittaustyönjohtaja Jouko Piisilä, puh. 040 703 5813

sähköposti: etunimi.sukunimi@salla.fi

 

Kaavan laatija:

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Hallituskatu 13-17 D, 90100 Oulu

arkkitehti Janne Tolppanen, puh. 044 278 7307 

sähköposti: etunimi.sukunimi@fcg.fi

© Sallan kunta Nettitaivas Oy