Etusivu >> Tekniset palvelut >> Kaavoitus >> Nuolivaaran tuulivoima
Tulosta sivu

Nuolivaaran tuulivoimaosayleiskaava

 

Kunnanvaltuusto on 29.4.2015 § 11 päättänyt käynnistää wpd Finland Oy:n aloitteesta osayleiskaavan laatimisen.

 

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa Sallan ja Kemijärven alueelle yhteensä 15-17 tuulivoimalan, joista 2-3 voimalaa Sallan kunnan alueelle ja niihin liittyvien huoltoteiden, maakaapeleiden ja sähköaseman rakentaminen.

 

Osayleiskaava laaditaan MRL:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Yleiskaava laaditaan erikseen Kemijärven ja Sallan kunnan alueelle.

 

Nuolivaaran tuulipuisto, ympäristövaikutusten arviointiohjelma

 

______________________________________________________________________________________________

 

Valmisteluvaiheen kaava-aineisto nähtävillä 16.11 - 18.12.2017. Mielipiteitä voi esittää kuulemisaikana kirjallisesti, suullisesti ja sähköpostilla.

 

Yleisötilaisuus, jossa esitellään hankkeen YVA ja osayleiskaavaluonnos pidetään ti 21.11.2017 klo 17.00 alkaen Kursun koululla (Salmenkankaantie 4).

 

 

 

YHTEYSTIEDOT:

Sallan kunta

Postipolku 3, 98900 Salla

rakennustarkastaja Erkki Yrjänheikki, puh. 0400 245 296 tai

mittaustyönjohtaja Jouko Piisilä, puh. 040 703 5813

sähköposti: etunimi.sukunimi@salla.fi

 

Kaavan laatija:

Sito Oy

Tuulikuja 2, 02100 Espoo

FM Jarkko Kukkola, puh. 040 150 8315

sähköposti: etunimi.sukunimi@sito.fi

© Sallan kunta Nettitaivas Oy