Etusivu >> Tekniset palvelut >> Kaavoitus >> Nuolivaaran tuulivoima
Tulosta sivu

Kemihaaran suot (F130 0907) natura-arvioinnin lausuntopyyntö

 

wpd Finland Oy on laatimassa Nuolivaaran tuulivoimayleiskaavaa Sallan ja Kemijärven alueelle.

 

Yleiskaavan laatimisen yhteydessä on laadittu 12.3.2019 päivitetty Natura-arviointi hankkeen vaikutuksista Kemihaaran suot Natura-alueelle (FI130 0907, Pelkosenniemi ja Savukoski).

Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisesti varataan Kemihaaran suot Natura-alueen haltijoille tilaisuus antaa lausuntonsa Natura-arvioinnista.

 

Lausunto on toimitettava 2.3.2020 mennessä osoitteeseen Sallan kunta, Postipolku 3, 98900 Salla sähköpostilla sallan.kunta@salla.fi.
 
Natura-arviointi on nähtävillä 2.9.2019 – 2.3.2020 välisen ajan Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvirastoissa.


Sallan kunnassa yhteyshenkilönä on 2.9.2019 – 31.1.2020 mittaustyönjohtaja Jouko Piisilä puh. 040 703 5813 tai kunnanjohtaja Erkki Parkkinen puh. 0400 393 987, sähköposti.etunimi.sukunimi@salla.fi.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Nuolivaaran tuulivoimaosayleiskaava

 

Kunnanvaltuusto on 29.4.2015 § 11 päättänyt käynnistää wpd Finland Oy:n aloitteesta osayleiskaavan laatimisen.

 

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa Sallan ja Kemijärven alueelle yhteensä 15-17 tuulivoimalan, joista 2-3 voimalaa Sallan kunnan alueelle ja niihin liittyvien huoltoteiden, maakaapeleiden ja sähköaseman rakentaminen.

 

Osayleiskaava laaditaan MRL:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Yleiskaava laaditaan erikseen Kemijärven ja Sallan kunnan alueelle.

 

Nuolivaaran tuulipuisto, ympäristövaikutusten arviointiohjelma

 

______________________________________________________________________________________________

 

Valmisteluvaiheen kaava-aineisto on ollut nähtävillä 16.11 - 18.12.2017.

 

Yleisötilaisuus, jossa esitellään hankkeen YVA ja osayleiskaavaluonnos on pidetty ti 21.11.2017 klo 17.00 alkaen Kursun koululla (Salmenkankaantie 4).

______________________________________________________________________________________________

 

Kaavaehdotuksen kaava-aineisto nähtävillä 16.5 - 17.6.2019. Muistutukset kunnanhallitukselle 17.6.2019 mennessä

Yleisötilaisuus, jossa esitellään hankkeen osayleiskavaehdotus pidetään ma 27.5.2019 klo 17.00 alkaean Kursun kylätalolla (Uutelantie 2b)

______________________________________________________________________________________________

 

YHTEYSTIEDOT:

Sallan kunta

Postipolku 3, 98900 Salla

 

mittaustyönjohtaja Jouko Piisilä, puh. 040 703 5813

sähköposti: etunimi.sukunimi@salla.fi

 

Kaavan laatija:

Sitowise Oy

Tuulikuja 2, 02100 Espoo

 

sähköposti: etunimi.sukunimi@sito.fi

© Sallan kunta Nettitaivas Oy