Etusivu >> Tekniset palvelut >> Kaavoitus >> Kortteli 24
Tulosta sivu

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemkaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli

 

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa hotellialueen majoituskapasiteetin laajentaminen ja uusiminen sekä laajentaa hotellialuetta hieman itään lähivirkistysalueelle (VL). Lisäksi kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue (YK) on tavoitteena muuttaa matkailumajoitusrakentamisen mahdollistavaksi alueeksi. Maanomistajien kanssa tehdään tarvittavat maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 91 b §) mukaiset maankäyttösopimukset. Kaavan laatii arkkitehti Jarmo Lokio, Sito Oy.

 

  • Kaavaluonnos nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten 14.1 - 15.2.2016, kartta ja kaavaselostus. Mielipiteitä voi esittää kuulemisaikana kirjallisesti, suullisesti tai sähköpostilla.

 

 

 

YHTEYSTIEDOT:

Sallan kunta

Postipolku 3, 98900 Salla

rakennustarkastaja Erkki Yrjänheikki, puh. 0400 245 296 tai

mittaustyönjohtaja Jouko Piisilä, puh. 040 703 5813

sähköposti: etunimi.sukunimi@salla.fi

 

Sito Oy

Hallituskatu 2, 95400 Tornio

arkkitehti Jarmo Lokio, puh. 044 700 2155

sähköposti: etunimi.sukunimi@lokio.fi

 

© Sallan kunta Nettitaivas Oy