Tulosta sivu
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kotihoito

 

Kotihoito tarkoittaa kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa sekä kotona selviytymisen tueksi tarjottavia tukipalveluja. Kotihoidon palveluja voi saada tilanteessa, jossa kotona selviytyminen on vaikeutunut vanhuuden, sairauden, vammaisuuden tai muun syyn takia. Kotihoidon jatkuva palvelu käynnistyy palveluntarpeenarviointi-käynnillä asiakkaan kotona. Jokaiselle asiakkaalle suunnitellaan tarkoituksenmukainen järjestely hoivan ja hoidon toteuttamiseksi.

 

Kunta perii jatkuvasta kotihoidosta maksun, joka määräytyy asiakkaan tulojen ja kotikäynteihin kuluvan ajan mukaan.

Kotihoito voi olla myös tilapäistä (esim. ompeleiden poistot, hoidot/hoiva leikkausten jälkeen, tilapäiset lääkehoidot).

Tilapäinen kotihoito:

Lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynti                                  18,90 €

Muun henkilön kotikäynti enintään 2 tuntia                             12,00 €

Muun henkilön kotikäynti yli 2 tuntia                                      19,30 €

 

Tilapäisestä kotihoidosta ei saa periä erikseen maksua sellaiselta henkilöltä, joka on säännöllisen kotihoidon piirissä. Tilapäisessä kotihoidossa olevalta asiakkaalta saa periä maksimissaan 50,40 € /viikko.

 

Kotihoidon kriteerit

© Sallan kunta Nettitaivas Oy