Etusivu >> Tekniset palvelut >> Kaavoitus >> Sallat kortt 35-39_153
Tulosta sivu

Sallatunturin asemakaavan korttelien 35-39 ja 153 muutos

KL-, RM-, RT- ja YK-alueiden, VL-alueiden sekä katualueen ja yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varatun alueen sekä vesialueen (Keselmäjärven alueen) asemakaavan muutos

 

Sallan kunnanhallitus on 5.6.2017 § 123 päättänyt käynnistää hankkeen kaavamuutoksen.  Tavoitteena on tarkastella Keselmäjärven hotelli- ja siihen välittömästi liittyvien alueiden kaavatilanne nykytilannetta vastaavaksi ja tulevaisuuden tarpeisiin soveltuvaksi. Kaavan laatii Jarmo Lokio, Sito Oy.

 

 Vireilletulo 14.12.2017, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 30.10.2018)

 

  • Valmisteluvaiheen aineisto kartta ja kaavaselostus nähtävillä 15.11 - 17.12.2018. Mielipiteet 17.12.2018 mennessä.

 

 

YHTEYSTIEDOT:

Sallan kunta

Postipolku 3, 98900 Salla

rakennustarkastaja Erkki Yrjänheikki, puh. 0400 245 296 tai

mittaustyönjohtaja Jouko Piisilä, puh. 040 703 5813

sähköposti: etunimi.sukunimi@salla.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Sallan kunta Nettitaivas Oy