Etusivu >> Tekniset palvelut >> Kaavoitus
Tulosta sivu

 

Kaavoitus

Kaavahankkeita valmistelee kunnanhallituksen nimeämä kaavatoimikunta, jonka puheenjohtaja on Raija Ämmälä, jäsenet: Pertti Aska, Tuomo Haurunen, Tapio Saloheimo ja Kaisa Korkeasalo, varajäsenet: Niina Mattila ja Kari Pikkupeura sekä asiantuntijajäsen Olli Aatsinki, esittelijä Erkki Yrjänheikki ja pöytäkirjanpitäjä Pekka Huhtala

 

YHTEYSTIEDOT:

Esittelijä rakennustarkastaja Erkki Yrjänheikki, puh. 0400 245 296
Sijainen tarvittaessa tekninen johtaja Olli Aatsinki, puh. 040 564 2435
Tietoa saa myös mittaustyönjohtaja Jouko Piisilältä, puh. 040 703 5813

 

sähköposti: etunimi.sukunimi@salla.fi Voit antaa palautetta hankkeista sähköpostilla!

osoite: Postipolku 3, 98900 Salla

 

Kaavakuulutukset löydät myös kuntatiedotteesta

 

 

MENEILLÄÄN OLEVAT KAAVAHANKKEET:

 

Tuulivoimaosayleiskaavat:

Sallan Portin tuulivoimapuiston osayleiskaava

  • Kaavaluonnos uudelleen nähtävillä 15.6 -16.8.2017

 Nuolivaaran tuulivoimaosayleiskaava

 

Sallatunturin asemakaava:

 

asemakaavan laajennus, Pyhäjärven alue, korttelit 381-383 ja 396-398

  • vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen 13.7 - 28.8.2017

 

korttelin 24 RM-, YK ja VL-alueiden sekä katualueen muutos

 

korttelin 39 muutos

 

Kirkonkylän asemakaava:

Vaaralantie - Petäjämaa - Tampion alue kevyen liikenteen väylä

 

Ranta-asemakaavat:

Savina-Kieskisjoen ranta-asemakaavan muuttaminen Savinajoen asemakaavaksi

 

HYVÄKSYTYT KAAVAHANKKEET VUONNA 2016:

 

Sallatunturin alueen osayleiskaavan muutos

 

Kirkonkylän asemakaavan muutos ja Sallatunturin asemakaavan muutos ja laajennus, tieliikennealue ja kevyen liikenteen väylä

 

 

VOIMASSA OLEVAT KAAVAT:
Maakuntakaava

Itä-Lapin maakuntakaava, jonka ympäristöministeriö vahvisti 26.10.2004.

 

Yleiskaavat:

Sallan kirkonkylän yleiskaava 2003

 

Kelloselän yleiskaava 1996

 

Sallatunturin yleiskaava 2007, kaavamerkinnät- ja määräykset,

kaavamuutos 2016: Pyhäjärven alue ja Keselmäjärven alue

 

Saija - Pulkkaviita rantayleiskaava 2001, kaavamerkinnät- ja määräykset ja            kaavamuutos 2014 ("Soklin rata")

 

Asemakaavat:

Kirkonkylän asemakaava, ajantasa 2016

 

Sallatunturin asemakaava, ajantasa 2016 (sisältää myös ranta-asemakaavan)

 

Kirkonkylän asemakaavan muutos ja Sallatunturin asemakaavan muutos ja laajennus, tieliikennealue ja kevyen liikenteen väylä

 

PPA-Hautajärven asemakaava


Ranta-asemakaavat:

Pyhäjärvi: kartta, kaavamerkinnät- ja määräykset

Kallunkijärvi: kartta, kaavamerkinnät- ja määräykset  

Savina-Kieskisjoki

Hangasjärvi

Lausjärvi

Rintelä

Naruskajärvi: kartta, kaavamerkinnät- ja määräykset

Naruskajoki

Siskeli-Joutsenlampi

Haltiajärvi-Saukkojärvi

Sallatunturi

Naruskajoen Punaruskan ranta-asemakaava

Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava

Vaarantakasen ranta-asemakaava

 

Kaavoihin voi tutustua rakennusvalvontatoimistossa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavoituksesta suoritettavat maksut ja korvaukset

Maksut voimassa 1.1.2012 alkaen

 

 

Kaavoituskatsaus:

Kaavoituskatsaus 2015
Kaavoituskatsaus 2014

Kaavoituskatsaus 2013

Kaavoituskatsaus 2012

Kaavoituskatsaus 2011

Kaavoituskatsaus 2010

Kaavoituskatsaus 2009

Kaavoituskatsaus 2008

Kaavoituskatsaus 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maankäytön linkkejä:
Ympäristöministeriö


Maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus


Rakennusvalvonta

 

Ohjelmat:
Lapin maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma

 

 

 

 

 

© Sallan kunta Nettitaivas Oy