Etusivu >> Tekniset palvelut >> Kaavoitus
Tulosta sivu

 

Kaavoitus

Kaavahankkeita valmistelee kunnanhallituksen nimeämä elinvoimajaosto.

 

YHTEYSTIEDOT:

 

maankäyttöinsinööri
mittaustyönjohtaja Jouko Piisilä, puh 040 703 5813

ma. maankäyttöinsinööri Erkki Yrjänheikki, puh 040 751 0654

 

sähköposti: etunimi.sukunimi@salla.fi Voit antaa palautetta hankkeista sähköpostilla!

osoite: Postipolku 3, 98900 Salla

 

Kaavakuulutukset löydät myös kuntatiedotteesta

 

 

MENEILLÄÄN OLEVAT KAAVAHANKKEET:

 

Tuulivoimaosayleiskaavat:

Sallan Portin tuulivoimapuiston osayleiskaava

Valtuusto on 26.3.2018 § 9 hyväksynyt yleiskaavan. Päätöksestä on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

 

Nuolivaaran tuulivoimaosayleiskaava

Kemihaaran suot Natura-arvioinnin lausunnot 2.3.2020 mennessä.

 

ASEMAKAAVAT:

Sallan Kalliojärven ja Rytijärven asemakaava

 

 

Sallatunturin asemakaava: 

Pyhäjärvenselän teollisuusalue

Valtuusto on 11.11.2019 hyväksynyt kaavan. Valitukset Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen 23.12.2019 mennessä.

 

korttelien 35-39 ja 153 muutos

Valtuusto on 11.11.2019 hyväksynyt kaavan. Valitukset Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen 23.12.2019 mennessä.

 

HYVÄKSYTYT KAAVAHANKKEET VUONNA 2019:

 

Sallatunturin vaiheasemakaava, osalueet 1-4

Valtuusto on 24.6.2019 hyväksynyt kaavan.

 

Vaarantakasen ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus

Valtuusto on 6.5.2019 § 4 hyväksynyt kaavan

 

 

 

HYVÄKSYTYT KAAVAHANKKEET VUONNA 2018:

Kirkonkylän asemakaavan muutos, korttelit 112,114, 116 ja 119

 

asemakaavan laajennus, Pyhäjärven alue, korttelit 381-383 ja 396-398 ja korttelin 150 tontti 3 muutos

 

VOIMASSA OLEVAT KAAVAT:
Maakuntakaava

Itä-Lapin maakuntakaava, jonka ympäristöministeriö vahvisti 26.10.2004.

 

Yleiskaavat:

Sallan kirkonkylän yleiskaava 2003

 

Kelloselän yleiskaava 1996

 

Sallatunturin yleiskaava 2007, päivitetty 2016, kaavamerkinnät- ja määräykset,

 

Saija - Pulkkaviita rantayleiskaava 2001, kaavamerkinnät- ja määräykset ja            kaavamuutos 2014 ("Soklin rata")

 

Asemakaavat:

Kirkonkylän asemakaava, ajantasa 2019

 

Sallatunturin asemakaava, ajantasa 2018: pohjoisosa

eteläosa (sisältää myös ranta-asemakaavan)

 

Sallatunturin vaiheasemakaava: Pyhäjärven alue (1), Talokotajärven alue (2), Sallatunturin alue (3) ja Sallatunturin alue, etelä (4)

 

PPA-Hautajärven asemakaava


Ranta-asemakaavat:

Pyhäjärvi: kartta, kaavamerkinnät- ja määräykset

Kallunkijärvi: kartta, kaavamerkinnät- ja määräykset  

Savina-Kieskisjoki

Hangasjärvi

Lausjärvi

Rintelä

Naruskajärvi: kartta, kaavamerkinnät- ja määräykset

Naruskajoki

Siskeli-Joutsenlampi

Haltiajärvi-Saukkojärvi

Sallatunturi

Naruskajoen Punaruskan ranta-asemakaava

Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava

Vaarantakasen ranta-asemakaava, muutos korttelit 3, 6, 13-15 ja osa korttelista 12

 

Kaavoihin voi tutustua rakennusvalvontatoimistossa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavoituksesta suoritettavat maksut ja korvaukset

 

SALLAN KARTTAPALVELU

 

Kaavoituskatsaus:

Kaavoituskatsaus 2019

Kaavoituskatsaus 2018

Kaavoituskatsaus 2017

Kaavoituskatsaus 2016

Kaavoituskatsaus 2015
Kaavoituskatsaus 2014

Kaavoituskatsaus 2013

Kaavoituskatsaus 2012

Kaavoituskatsaus 2011

Kaavoituskatsaus 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maankäytön linkkejä:
Ympäristöministeriö


Maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus


Rakennusvalvonta

 

Ohjelmat:
Lappi-Sopimus

Lapin maakuntaohjelma 2018-2020

 

 

 

 

 

© Sallan kunta Nettitaivas Oy