Etusivu >> Tekniset palvelut >> Kaavoitus
Tulosta sivu

 

Kaavoitus

Kaavahankkeita valmistelee kunnanhallituksen nimeämä elinvoimajaosto.

 

YHTEYSTIEDOT:

Esittelijät:

rakennustarkastaja Erkki Yrjänheikki, puh 040 024 5296

maankäyttöinsinööri Gernot Ludwig, puh 040 190 2793
Tietoa saa myös mittaustyönjohtaja Jouko Piisilältä, puh 040 703 5813

 

sähköposti: etunimi.sukunimi@salla.fi Voit antaa palautetta hankkeista sähköpostilla!

osoite: Postipolku 3, 98900 Salla

 

Kaavakuulutukset löydät myös kuntatiedotteesta

 

 

MENEILLÄÄN OLEVAT KAAVAHANKKEET:

 

Sallan Kalliojärven ja Rytijärven asemakaava

Vireilletulo 20.9.2018

 

Tuulivoimaosayleiskaavat:

Sallan Portin tuulivoimapuiston osayleiskaava

Valtuusto on 26.3.2018 § 9 hyväksynyt yleiskaavan. Päätöksestä on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

 

Nuolivaaran tuulivoimaosayleiskaava

 

Sallatunturin asemakaava:

 

korttelien 35-39 ja 153 muutos

Valmisteluvaiheen kuuleminen 15.11 - 17.12.2018

 

Ranta-asemakaavat:

Vaarantakasen ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus

Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen 4.10 - 5.11.2018

 

 

HYVÄKSYTYT KAAVAHANKKEET VUONNA 2018:


Kirkonkylän asemakaavan muutos, korttelit 112,114, 116 ja 119

 

asemakaavan laajennus, Pyhäjärven alue, korttelit 381-383 ja 396-398 ja korttelin 150 tontti 3 muutos

 

VOIMASSA OLEVAT KAAVAT:
Maakuntakaava

Itä-Lapin maakuntakaava, jonka ympäristöministeriö vahvisti 26.10.2004.

 

Yleiskaavat:

Sallan kirkonkylän yleiskaava 2003

 

Kelloselän yleiskaava 1996

 

Sallatunturin yleiskaava 2007, kaavamerkinnät- ja määräykset,

kaavamuutos 2016: Pyhäjärven alue ja Keselmäjärven alue

 

Saija - Pulkkaviita rantayleiskaava 2001, kaavamerkinnät- ja määräykset ja            kaavamuutos 2014 ("Soklin rata")

 

Asemakaavat:

Kirkonkylän asemakaava, ajantasa 2016

 

Sallatunturin asemakaava, ajantasa 2016 (sisältää myös ranta-asemakaavan)

kaavamuutos 2017: korttelin 24 RM-, YK ja VL-alueiden sekä katualueen muutos

 

PPA-Hautajärven asemakaava


Ranta-asemakaavat:

Pyhäjärvi: kartta, kaavamerkinnät- ja määräykset

Kallunkijärvi: kartta, kaavamerkinnät- ja määräykset  

Savina-Kieskisjoki

Hangasjärvi

Lausjärvi

Rintelä

Naruskajärvi: kartta, kaavamerkinnät- ja määräykset

Naruskajoki

Siskeli-Joutsenlampi

Haltiajärvi-Saukkojärvi

Sallatunturi

Naruskajoen Punaruskan ranta-asemakaava

Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava

Vaarantakasen ranta-asemakaava

 

Kaavoihin voi tutustua rakennusvalvontatoimistossa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavoituksesta suoritettavat maksut ja korvaukset

Maksut voimassa 1.1.2012 alkaen

 

 

Kaavoituskatsaus:

Kaavoituskatsaus 2016

Kaavoituskatsaus 2015
Kaavoituskatsaus 2014

Kaavoituskatsaus 2013

Kaavoituskatsaus 2012

Kaavoituskatsaus 2011

Kaavoituskatsaus 2010

Kaavoituskatsaus 2009

Kaavoituskatsaus 2008

Kaavoituskatsaus 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maankäytön linkkejä:
Ympäristöministeriö


Maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus


Rakennusvalvonta

 

Ohjelmat:
Lappi-Sopimus

Lapin maakuntaohjelma 2018-2020

 

 

 

 

 

© Sallan kunta Nettitaivas Oy