Etusivu >> Tekniset palvelut >> Rakennusvalvonta
Tulosta sivu

Rakennusvalvonta

Yhteystiedot:

Rakennustarkastaja

Mittaustyönjohtaja

Maankäyttöinsinööri

Toimistosihteeri

Toimistosihteeri

 

sähköposti: etunimi.sukunimi@salla.fi

Postiosoite: Postipolku 3, 98900 Salla

 

Ismo Seppälä

Jouko Piisilä

Gernot Ludwig

Mervi Soukka

Briitta Hautaniemi

040 024 5279

040 703 5813

040 190 2793

040 507 0136

040 752 3019

___________________________________________________________________

 

Ajankohtaista

 

 

Kotitalouksien tiedonantovelvollisuus verottajalle voimaan 1.7.2014

 

Kotitalouksien on ilmoitettava kaikista rakennusluvan alaisista töistä tiedot Verohallinnolle ennen loppukatselmusta. Verohallinto antaa luvanhakijalle  todistuksen, joka toimitetaan rakennusrakennustarkastajalle loppukatselmuksen yhteydessä. Lisätietoja verohallinnon sivuilta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UUTTA !   Hae lupaa tai pyydä neuvontaa verkossa !

 

Pikaopas Lupapisteen käyttöön

 

Lupapisteen prosessi

__________________________________________________________________

 

Ohjeita suunnitteluun:

Rakennusjärjestys 

Luvanhakuohje

Rakennushankkeen suunnittelu, luvan hakeminen ja rakentaminen

Pääsuunnittelijan tarkastuslista

Lupaa hakiessa on tontilla oltava tiedote, jonka voit tehdä mallin mukaan

Rakennusvalvontataksa 1.1.2015 alkaen

Suomen rakentamismääräyskokoelma

Sallan kunnan ympäristönsuojelumääräykset

 

 

Rakennusaikainen valvonta ja tarkastaminen:

Jätevesijärjestelmän rakentamisen tarkastusasiakirja

Rakennustyömaan tarkastusasiakirja: loma-asunnot ja pientalot

 


Lomakkeet:

Rakennuslupahakemus

Poikkeaminen

Maisematyölupahakemus

Vastaava työnjohtaja

Naapurin kuuleminen

Pääsuunnittelijan sitoumus

Rakennuksen purkaminen

Jatkoaikahakemus

 

Rakennusvaiheilmoitus

Asuinhuoneistot

Rakennusvaiheillmoitus

word

word

word

word

word

word

word

word

 

RH 1

RH 2

RH 5

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

 

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella:

 

Korjausavustukset

Siirtyneet 1.1.2017 alkaen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA)

Ohjeet ja lomakkeet: www.ara.fi / >Rahoitus >Avustukset >Korjausavustukset 

 

Vesihuoltoavustus (ELY-keskus)

Kotitalousvähennys (Verohallinto)

Linkkejä:

 

SALLAN UUSI KARTTAPALVELU

 

1.7.2012 uudet energiamääräykset

 

Rakentamismääräyksillä energiatehokkuutta uudisrakentamiseen -julkaisu

 

Pientalon tekninen laatujulkaisu

 

Pientalon laatu - laatukortit

Pientalon laadun tietotauluja

Toimivan pientalon suunnittelu

Pientalon rakennuttajan toimintakaavio


Rakennusalan palveluita Sallassa

Rakentaja.fi

Motiva.fi

 

Radioaallot ympäristössämme -julkaisu

 

Käymäläseura Huussi ry

 

Eläkevakuutusyhtiö Etera: Kotitalous
työnantajana - Tärkeää tietoa TyEl-maksuista rakennusluvan saaneille

 

Jätevesitieto toiminnaksi -hankkeen jätevesitesti

 

 

 

© Sallan kunta Nettitaivas Oy