Tulosta sivu
Sosiaali- ja terveyspalvelut

 Vanhustyö

 

Vanhustyö tukee eri tavoin ikääntyvien ihimisten kotona asumista. Lähtökohtana on, että hyvä ja asiakasta kunnioittava hoito ja palvelu on suunniteltua ja ennakoivaa sekä vastaa lainsäädännön vaatimuksia ja asiakkaiden tarpeita. Hyvän elämänlaadun turvaaminen merkitsee ensisijiasesti kotona asumisen tukemista, mutta myös mielekkään elämän huolehtimista palveluasunnoissa ja laitoksissa.

 

Kotipalveluina tuotetaan kodinhoitajien ja kotiavustajien asiakkaiden kotona tehtävää hoitoa ja huolenpitoa sekä tukipalveluita kuten ateria-, kuljetus- ja pyykkipalvelut.

Omaishoidontuella tuetaan myös vanhuksen kotona asumista. Tuki maksetaan omaishoitajalle hoidettavan hoidon ja hoivan tarpeen mukaan.

Vanhainkodille on järjestetty lomapaikkoja kotona hoidettaville vanhuksille.

 

Vanhustyön tavotteina ovat koti- ja avohuoltopalveluiden ensisijaisuus, välimuotoasumisen kehittäminen, riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta, aktivoiva ja kuntouttava työote, ennaltaehkäisevä toiminta sekä laadukkaat ja taloudelliset palvelut.

 

 

Lisätietoja sosiaalityöntekijä Terttu Hannulalta, puh. 040 525 1279.

 

 

© Sallan kunta Nettitaivas Oy