Etusivu >> Lomakkeet >> viranhaltijapaatokset
Tulosta sivu

 Viranhaltijapäätökset

 

Kuntalain mukaan kunnan viranhaltijoiden päätösten on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa 1.6.2017 alkaen.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei ole julkaistu verkossa.

Kuntalain 134 §:n mukainen oikaisuvaatimus

Kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua.

Oikaisuvaatimus tehdään 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Jos kunnanhallitus on 92 §:n nojalla ottanut alaisensa viranomaisen tai jaostonsa päättämän asian käsiteltäväkseen, päätöksestä tehty oikaisuvaatimus on käsiteltävä kunnanhallituksessa.

 

 

Sallan kunnan viranhaltijoiden tekemät päätökset:

 

 

- Teknisen johtajan viranhaltijapäätös 31.8.2017 n:o 3/1 2017; Määräaikaisen sähköasentajan palkkaaminen. Päätös nähtväillä 5.9. - 26.9.2017

 

- Sosiaali- ja terveysjohtajan viranhaltijapäätös 30.8.2017 § 107/2017: Taina Tuutijärven irtisanoutuminen lähihoitajan virasta 4300 0331,

aloituspaikkana Hopeaharju. Päätös nähtävillä 30.8.-20.9.2017.

 

- Sosiaali- ja terveysjohtajan viranhaltijapäätös 30.8.2017 § 108/2017: Tiina Räsäsen irtisanoutuminen työterveyshoitajan (50%) ja vastaan-

ottopalveluiden terveydenhoitajan varahenkilön (50%) toimesta 4504 1803, aloituspaikkana terveyskeskus. Päätös nähtävillä 30.8.-20.9.2017

 

- Sosiaali- ja terveysjohtajan viranhaltijapäätös 30.8.2017 § 109/2017: Lähihoitajan avoimen toimen 4303 0327 (aloituspaikkana Hopeaharju) siirto Hillan lähihoitajan toimeksi 4308 0327 ja lähihoitaja Sari Virkkulan siirto suostumuksellaan lähihoitajan toimesta 4301 0349 (aloituspaikkana Palvelukoti) lähihoitajan toimeen 4307 0327 (aloituspaikkana Hilla). Päätös nähtävillä 30.8.-20.9.2017.

 

- Sosiaali- ja terveysjohtajan viranhaltijapäätös 1.9.2017 § 110/2017: Lähihoitajan toimen 4342-0342B+4342-1102B täyttäminen /

Kotikulta, kunnes vakituinen työntekijä palaa kokoaikatyöhön tai jää kokoaikaeläkkeelle. Päätös nähtävillä 1.9.-22.9.2017.

 

- Hoitotyön johtajan viranhaltijapäätös 1.9.2017 § 5/2017: Lähihoitajan sijaisuus ajalle 8.12.-31.12.2017 arkipyhälistan sijaisuudet sekä ajalle 1.1.-31.8.2018 vuosilomien sijaisuudet / Palvelukoti. Päätös nähtävillä 1.-22.9.2017.

 

- Lomituspäällikön viranhaltijapäätös 1.9.2017 § 1/11: Johtavien maatalouslomittajien oikeus tehdä maatalouslomittajan alle 1 kuukautta kestävä työsopimus, toimivallan siirtäminen alaiselle. Päätös nähtävillä 4.9.-25.9.2017.

 

- Lomituspäällikön viranhaltijapäätös 4.9.2017 § 1/13: Vahingonkorvaus maatalousyrittäjälle. Päätös nähtävillä 4.9.-25.9.2017.

 

- Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös 4.9.2017 § 4/12: Rakennuspaikan vuokrasopimuksen jatkaminen. Päätös nähtävillä 5-26.9.2017.

 

- Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätös 4.9.2017 § 25/2017: Perhepäivähoitaja Asta Ovaskaisen määräaikainen työsuhde ajalle 1.8.2017 - 30.6.2018. Päätös nähtävillä 5. - 26.9.2017.

 

- Vs. sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätös 5.9.2017 § 26/2017: Sallan kansalaisopiston tuntiopettajien valinta lukuvuodelle 2017 - 2018. Päätös nähtävillä 6. - 27.9.2017.

 

- Sosiaali- ja terveysjohtajan viranhaltijapäätös 8.9.2017 § 112/2017: Psykiatrisen sairaanhoitajan toimen 4550 3201 täyttäminen toistaiseksi/ Terveyskeskuksen vastaanottopalvelut / mielenterveystoimisto. Päätös nähtävillä 8.-29.9.2017.

 

-Sosiaali- ja terveysjohtajan viranhaltijapäätös 14.9.2017 § 117/2017: Fysioterapeutin toimen 4310 1701 täyttäminen toistaiseksi aloituspaikkana kotihoito. Päätös nähtävillä 15.9.-6.10.2017.

 

-Sosiaali- ja terveysjohtajan viranhaltijapäätös 14.9.2017 § 118/2017: Lähihoitajan 50%-toimen 4301 0348 täyttäminen Sallan Palvelukodilla toistaiseksi, kunnes vakituinen työntekijä palaa kokoaikatyöhön tai jää kokoaikaeläkkeelle. Päätös nähtävillä 15.9.-6.10.2017.

 

-Sosiaali- ja terveysjohtajan viranhaltijapäätös 14.9.2017 § 119/2017: Lähihoitajan toimen 4310 0371 täyttäminen toistaiseksi aloituspaikkana Kotihoito. Päätös nähtävillä 15.9.-6.10.2017.

 

-Sosiaali- ja terveysjohtajan viranhaltijapäätös 14.9.2017 § 120/2017: Lähihoitajan toimen 4310 0385 täyttäminen toistaiseksi aloituspaikkana Kotihoito. Päätös nähtävillä 15.9.-6.10.2017.

 

-Johtavan lääkärin viranhaltijapäätös 15.9.2017 § 13/2017: Geriatrian erikoislääkäri Pirkko Jäntin viranhoitomääräyksen jatkaminen ajalla 1.10.2017 - 31.3.2018. Päätös nähtävillä 15.9.-6.10.2017

 

-Sosiaali- ja terveysjohtajan viranhaltijapäätös 15.9.2017 § 121/2017: Vastaava sairaanhoitaja / vastaavan ohjaajan toimen täyttäminen toistaiseksi / Sallan Palvelukoti. Päätös nähtävillä 18.9.-9.10.2017.

© Sallan kunta Nettitaivas Oy