Etusivu >> Lomakkeet >> viranhaltijapaatokset
Tulosta sivu

 Viranhaltijapäätökset

 

Kuntalain mukaan kunnan viranhaltijoiden päätösten on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa 1.6.2017 alkaen.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei ole julkaistu verkossa.

Kuntalain 134 §:n mukainen oikaisuvaatimus

Kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua.

Oikaisuvaatimus tehdään 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Jos kunnanhallitus on 92 §:n nojalla ottanut alaisensa viranomaisen tai jaostonsa päättämän asian käsiteltäväkseen, päätöksestä tehty oikaisuvaatimus on käsiteltävä kunnanhallituksessa.

 

 

Sallan kunnan viranhaltijoiden tekemät päätökset:

 

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset

 

 

 

Hallinto- ja henkilöstöjohtajan viranhaltijapäätökset

 

 

 

Va. talous- ja kehittämisjohtajan viranhaltijapäätökset

 

 

 

 

 

Sivistystoimen johtajan viranhaltijapäätökset

 

 

 

 

 

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset

-viranhaltijapäätös 14.11.2019 § 4/3: Yhdistelmätyöntekijän toimen täyttäminen toistaiseksi 1.1.2020 alkaen.

 

 

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan viranhaltijapäätökset:

-viranhaltijanpäätös 1.11.2019 § 201/2019: Kaksi (2) sairaanhoitajan toistaiseksi voimassa olevaa toimea Sallan sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialalla, aloituspaikka akuutti- ja kuntoutusosasto. Päätös nähtävänä 11.11.-02.12.2019.

-viranhaltijapäätös 4.11.2019 § 192/2019: Lähihoitajan toistaiseksi voimassa oleva toimi, aloituspaikka hoitokoti Hilla. Päätös nähtävänä 4.11.-25.11.2019.

 

 

Johtavan sosiaalityöntekijän viranhaltijapäätökset:

 

 

 

Johtavan lääkärin viranhaltijapäätökset:

-

 

Vastaavan hammaslääkärin viranhaltijapäätökset:

 

 

Ympäristösihteerin viranhaltijapäätökset:

 

Vs. lomituspäällikön viranhaltijapäätökset:

 

 

© Sallan kunta Nettitaivas Oy