Etusivu >> Lomakkeet >> viranhaltijapaatokset
Tulosta sivu

 Viranhaltijapäätökset

 

Kuntalain mukaan kunnan viranhaltijoiden päätösten on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa 1.6.2017 alkaen.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei ole julkaistu verkossa.

Kuntalain 134 §:n mukainen oikaisuvaatimus

Kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua.

Oikaisuvaatimus tehdään 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Jos kunnanhallitus on 92 §:n nojalla ottanut alaisensa viranomaisen tai jaostonsa päättämän asian käsiteltäväkseen, päätöksestä tehty oikaisuvaatimus on käsiteltävä kunnanhallituksessa.

 

 

Sallan kunnan viranhaltijoiden tekemät päätökset:

 

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset

 

- Kunnanjohtajan po:ssa hallinto- ja henkilöstöjohtajan viranhaltijapäätös 3.1.2018 n:o 1/12; rakennuspaikan vuokrasopimuksen jatkaminen. Päätös nähtävillä 4 - 25.1.2018.

 

- Kunnanjohtajan po:ssa hallinto- ja henkilöstöjohtajan viranhaltijapäätös 9.1.2018 n:o 2/12; rakennuspaikan vuokrasopimuksen jatkaminen. Päätös nähtävillä 10 - 31.1.2018.

 

- Kunnanjohtajan po:ssa hallinto- ja henkilöstöjohtajan viranhaltijapäätös 9.1.2018 n:o 3/12; rakennuspaikan vuokrasopimuksen jatkaminen. Päätös nähtävillä 10 - 31.1.2018.

 

Hallinto- ja henkilöstöjohtajan viranhaltijapäätökset

 

 

Talous- ja kehittämisjohtajan viranhaltijapäätökset

 

 

Sivistystoimen johtajan viranhaltijapäätökset

 

 

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset

 - Teknisen johtajan viranhaltijapäätös 9.1.2018 n:o 1/1 2018; määräaikaisen kirvesmiehen työsopimuksen  jatkaminen.

 - Teknisen johtajan viranhaltijapäätös 9.1.2018 n:o 2/1 2018; määräaikaisen kirvesmiehen työsopimuksen jatkaminen.

 - Teknisen johtajan viranhaltijapäätös 9.1.2018 n:o 3/1 2018; määräaikaisen kirvesmiehen työsopimuksen jatkaminen.

 - Teknisen johtajan viranhaltijapäätös 9.1.2018 n:o 4/1 2018; määräaikaisen sähköasentajan työsopimuksen jatkaminen.

 - Teknisen johtajan viranhaltijapäätös 9.1.2018 n:o 5/1 2018; määräaikaisen sähköasentajan työsopimuksen jatkaminen.

Em. päätökset n:ot 1-5/1 2018 ovat nähtävillä 9.1. - 30.1.2018

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan viranhaltijapäätökset:

 

-viranhaltijapäätös 08.01.2018 §5/2018: Päihdetyöntekijän toimen täyttäminen toistaiseksi / Sosiaalitoimisto. Päätös nähtävillä 8.-29.1.2018.

 

Vs. hoitotyönjohtajan viranhaltijapäätökset:

 

-viranhaltijapäätös 27.12.2017 § 8/2017: Lähihoitajan toimen (4305 0323) määräaikaisen työloman sijaisuus ajalle 1.1.2018-31.5.2018. Päätös nähtävillä 02.01.2018 - 23.01.2018.

 

-viranhaltijapäätös 11.01.2018 § 2/2018: Lähihoitajien vuosilomien sijaisuuksiin Palvelukodille ajalla 23.1.2018-29.4.2018. Päätös nähtävillä 11.1.-1.2.2018.

 

-viranhaltijapäätös 15.01.2018 § 3/2018: Sairaanhoitajan työloman sijaisuus ajalla 1.2.2018-11.6.2018. Päätös nähtävillä 15.1.-5.2.2018

 

 Johtavan lääkärin viranhaltijapäätökset:

 

-viranhaltijapäätös 10.01.2018 § 1/2018: Hammashoitokoneiden (2 kpl) leasing-hankinta. Päätös nähtävillä 11.1.-1.2.2018.

 

© Sallan kunta Nettitaivas Oy