Etusivu >> Lomakkeet >> viranhaltijapaatokset
Tulosta sivu

 Viranhaltijapäätökset

 

Kuntalain mukaan kunnan viranhaltijoiden päätösten on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa 1.6.2017 alkaen.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei ole julkaistu verkossa.

Kuntalain 134 §:n mukainen oikaisuvaatimus

Kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua.

Oikaisuvaatimus tehdään 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Jos kunnanhallitus on 92 §:n nojalla ottanut alaisensa viranomaisen tai jaostonsa päättämän asian käsiteltäväkseen, päätöksestä tehty oikaisuvaatimus on käsiteltävä kunnanhallituksessa.

 

 

Sallan kunnan viranhaltijoiden tekemät päätökset:

 

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset

 

- Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös 14.5.2019 nro 1/14; Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen. Kiinteistötunnus 732-402-21-2.

Päätös nähtävänä kunnanjohtajan päätösasiakirjoissa ajalla 14.5. - 4.6.2019

 

- Viranhalltijapäätös 26.4.2019 nro 5/11 2019;  Osa-aikaisen hankepäällikön palkkaaminen Itä-Lapin kesämatkailun kehittämishankkeeseen. Päätös nähtävänä 26.4. - 20.5.2019.

 

- Viranhaltijapäätös 20.5.2019 nro 4/12; Rakennuspaikan vuokraaminen Sallan kunnan Märkäjärven kylässä sijaitsevasta Kunta I RN:o 98:2 tilasta. Päätös nähtävänä 20.5 - 10.6.2019.

 

- Viranhaltijapäätös 3.5.2019 nro 3/12: Rakennuspaikan vuokraaminen Sallan kunnan Märkäjärven kylässä sijaitsevasta Porolaidun RN:o 68:29 tilasta Metsäkonepalvelu Hautajärvi Oy:lle. Päätös nähtävänä 6 - 27.5.2019

 

Hallinto- ja henkilöstöjohtajan viranhaltijapäätökset

 

 

 

Talous- ja kehittämisjohtajan viranhaltijapäätökset

 

 

 

 

Sivistystoimen johtajan viranhaltijapäätökset

 

 

 

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan viranhaltijapäätökset:

-viranhaltijapäätös 25.4.2019 § 75/2019:Rekisteröityminen Sallan kunnan ikäihmisten asumispalveluiden tuottajarekisteriin. Päätös nähtävänä 25.4.-16.5.2019

-viranhaltijapäätös 25.4.2019 § 84/2019:Rekisteröityminen Sallan kunnan vammaisten henkilöiden asumispalveluiden tuottajarekisteriin.

Päätös nähtävänä 26.4.-17.5.2019.

-viranhaltijapäätös 25.4.2019 § 85/2019: Rekisteröityminen Sallan kunnan mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden tuottajarekisteriin. Päätös nähtävänä 26.4.-17.5.2019.

-viranhaltijapäätös 26.4.2019 § 86/2019: Sosiaaliohjaaja/lapsiperhetyöntekijän toimen täyttäminen toistaiseksi/Sosiaalitoimisto. Päätös nähtävänä 26.4.-17.5.2019.

-viranhaltijapäätös 26.4.2019 § 88/2019: Vastaanottosihteerin/osastonsihteerin työsopimuksen vahvistaminen toistaiseksi voimassa olevaksi työsopimukseksi työsopimuslain 26.1.2001/55 1.luvun 3§:n perusteella/ lähihoitaja Kati Tervola/ sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala. Päätös nähtävänä 26.4.-17.5.2019.

-viranhaltijapäätös 26.4.2019 § 87/2019:Terveydenhoitajan (4500 1807) lakisääteisen työvapaan sijaisuus ajalle 8.5.2019-18.3.2020 vastaanottopalveluissa. Päätös nähtävänä 29.4.-20.5.2019.

-viranhaltijapäätös 3.5.2019 § 89/2019: Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/Sosiaalitoimisto. Päätös nähtävänä 3.-24.5.2019.

-viranhaltijapäätös 13.5.2019 § 93/2019: Lähihoitajan työsopimuksen vahvistaminen toistaiseksi voimassa olevaksi työsopimukseksi työsopimuslain 26.1.2001/55 1. luvun 3§:n perusteella/ lähihoitaja Jaana Yrjänheikki / sosiaaali- ja terveyspalveluiden toimiala. Päätös nähtävänä 13.5.-3.6.2019.

-viranhaltijapäätös 13.5.2019 § 94/2019: Lähihoitajan neljä (4) toistaiseksi voimassa olevaa toimea, aloituspaikka Kinttalakoti. Päätös nähtävänä 13.5.-3.6.2019. 

-viranhaltijapäätös 13.5.2019 § 95/2019: Lähihoitajan neljä (4) toistaiseksi voimassa olevaa toimea, aloituspaikka Kinttalakoti. Päätös nähtävänä 13.5.-3.6.2019. 

-viranhaltijapäätös 13.5.2019 § 96/2019: Lähihoitajan neljä (4) toistaiseksi voimassa olevaa toimea, aloituspaikka Kinttalakoti. Päätös nähtävänä 13.5.-3.6.2019. 

-viranhaltijapäätös 13.5.2019 § 97/2019: Sairaanhoitajan (4540 1618) toistaiseksi voimassa oleva toimi, aloituspaikkana akuutti- ja kuntoutusosasto. Päätös nähtävänä 13.5.-3.6.2019. 

Johtavan sosiaalityöntekijän viranhaltijapäätökset:

 

 

 

Johtavan lääkärin viranhaltijapäätökset:

 

 

 

Vastaavan hammaslääkärin viranhaltijapäätökset:

 

 

Ympäristösihteerin viranhaltijapäätökset:

 

 Vs. lomituspäällikön viranhaltijapäätökset:

- Viranhaltijapäätös 7.5.2019 § 1/12: Vahingonkorvaus maatalousyrittäjälle. Päätös nähtävänä 7.5.2019 - 28.5.2019.

© Sallan kunta Nettitaivas Oy