Etusivu >> Lomakkeet >> viranhaltijapaatokset
Tulosta sivu

 Viranhaltijapäätökset

 

Kuntalain mukaan kunnan viranhaltijoiden päätösten on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa 1.6.2017 alkaen.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei ole julkaistu verkossa.

Kuntalain 134 §:n mukainen oikaisuvaatimus

Kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua.

Oikaisuvaatimus tehdään 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Jos kunnanhallitus on 92 §:n nojalla ottanut alaisensa viranomaisen tai jaostonsa päättämän asian käsiteltäväkseen, päätöksestä tehty oikaisuvaatimus on käsiteltävä kunnanhallituksessa.

 

 

Sallan kunnan viranhaltijoiden tekemät päätökset:

 

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset

-viranhaltijapäätös 21.5.2018 2/11 2018; Osa-aikaisen hankepäällikön palkkaaminen Itä-Lapin kesämatkailun kehittämishankkeeseen. Päätös nähtävänä 21.5.-11.6.2018 

- Päätös 18.5.2018 2/14: Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen. Kiinteistötunnus 732-411-23-1.

Hallinto- ja henkilöstöjohtajan viranhaltijapäätökset

 

 

Talous- ja kehittämisjohtajan viranhaltijapäätökset

-

Sivistystoimen johtajan viranhaltijapäätökset

- Viranhalitjapäätös 7.5.2018 § 10 / 2018: kirjasto- ja kulttuuripalveluiden johtajan virkavapaa / sijaisuusjärjestelyt. Päätös nähtävillä 24.5. - 15.6.2018

 

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset

- viranhaltijapäätös 15.4.2018 § 5/4 2018; päätös nähtävillä 22.5. - 12.6.2018

- viranhaltijapäätös 14.5.2018 § 4/4 2018; päätös nähtävillä 22.5. - 12.6.2018

viranhaltijapäätös 3.5.2018 § 1/3 2018; Ravitsemistyöntekijän toimen täyttäminen. Päätös nähtävillä 3.5.-24.5.2018
- viranhaltijapäätös 3.5.2018 § 2/3 2018; Ravitsemistyöntekijän toimen täyttäminen. Päätös nähtävillä 3.5.-24.5.2018

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan viranhaltijapäätökset:

-viranhaltijapäätös 9.5.2018 § 55/2018: Lähihoitajan työsopimuksen vahvistaminen toistaiseksi voimassaolevaksi työsopimukseksi työsopimuslain 26.1.2001/55 1. luvun 3§:n perusteella/lähihoitaja Sari Onkamo / sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala, alkusijoiituspaikkana kotihoito. Päätös nähtävillä 9.5.-30.5.2018.

-viranhaltijapäätös 9.5.2018 § 56/2018: Lähihoitajan työsopimuksen vahvistaminen toistaiseksi voimassaolevaksi työsopimukseksi työsopimuslain 26.1.2001/55 1. luvun 3§:n perusteella/lähihoitaja Anniina Jurmu / sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala, alkusijoiituspaikkana Hopeaharjun palveluasunnot. Päätös nähtävillä 9.5.-30.5.2018.

-viranhaltijapäätös 22.5.2018 § 60/2018: Lähihoitajan toimen täyttäminen toistaiseksi siihen saakka kunnes vakituinen työntekijä palaa työhön tai siirtyy kokoaikaeläkkeelle, aloituspaikkana Kotikulta. Päätös nähtävillä 22.5.-12.6.2018.

-viranhaltijapäätös 23.5.2018 § 61/2018: Lähihoitajan toimen täyttäminen toistaiseksi, aloituspaikka kotihoito. Päätös nähtävillä 23.5.-13.6.2018.

-viranhaltijapäätös 24.5.2018 § 62/2018: Sairaanhoitaja Sirpa Korpelan siirto suostumuksellaan sairaanhoitajan toimesta Palvelukodilta avoimeen sairaanhoitajan toimeen, aloituspaikkana akuutti- ja kuntoutusosasto. Päätös nähtävillä 24.5.2018-14.6.2018. 

 

Vs. hoitotyön johtajan viranhaltijapäätökset:

-viranhaltijapäätös 3.5.2018 § 24/2018: Lähihoitajan työloman määräaikainen sijaisuus ajalle 1.6.2018-31.5.2019 sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialalla, alkusijoituspaikkana Palvelukoti. Päätös nähtävillä 3.5.-24.5.2018.

-viranhaltijapäätös 8.5.2018 § 25/2018: Lähihoitajan työloman määräaikainen sijaisuus ajalle 1.6.2018-28.2.2019 sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialalla, alkusijoituspaikkana Kinttalakoti. Päätös nähtävillä 8.5.-29.5.2018.

-viranhaltijapäätös 17.5.2018 § 26/2018: Lähihoitajien vuosilomien sijaisuudet, määräaikainen sijaisuus ajalle 11.6.2018-13.9.2018 sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialalla, Hopeaharjun palveluasunnot ja intervalliyksikkö. Päätös nähtävillä 17.5.-7.6.2018.

-viranhaltijapäätös 20.4.2018 § 15/2018: Määräaikainen hoitoapulainen ajalle 16.4.2018-31.8.2018. Päätös nähtävillä 18.5.-8.6.2018.

-viranhaltijapäätös 30.4.2018 § 23/2018: Lähihoitajien vuosilomien sijaisuudet Kinttalakodissa ajalla 1.6.2018-2.9.2018. Päätös nähtävillä 18.5.-8.6.2018.

 

 Johtavan sosiaalityöntekijän viranhaltijapäätökset:

 

 

Johtavan lääkärin viranhaltijapäätökset:

 

 

Vastaavan hammaslääkärin viranhaltijapäätökset:

 

Vs.osastonhoitajan viranhaltijapäätökset:

 

 

Ympäristösihteerin viranhaltijapäätökset:

 

 Lomituspäällikön viranhaltijapäätökset:

 

© Sallan kunta Nettitaivas Oy