Etusivu >> Lomakkeet >> viranhaltijapaatokset
Tulosta sivu

 Viranhaltijapäätökset

 

Kuntalain mukaan kunnan viranhaltijoiden päätösten on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa 1.6.2017 alkaen.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei ole julkaistu verkossa.

Kuntalain 134 §:n mukainen oikaisuvaatimus

Kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua.

Oikaisuvaatimus tehdään 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Jos kunnanhallitus on 92 §:n nojalla ottanut alaisensa viranomaisen tai jaostonsa päättämän asian käsiteltäväkseen, päätöksestä tehty oikaisuvaatimus on käsiteltävä kunnanhallituksessa.

 

 

Sallan kunnan viranhaltijoiden tekemät päätökset:

 

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset

 

- viranhaltijapäätös 11.01.2019 n:o 1/11 2019; Väliaikainen virkamääräys. Päätös nähtävänä 11.1. - 4.2.2019

 

Hallinto- ja henkilöstöjohtajan viranhaltijapäätökset

- Viranhaltijapäätös 21.12.2018 n:o 1/16 2018; päätös nähtävänä 21.12.2018- 14.1.2019

 

Talous- ja kehittämisjohtajan viranhaltijapäätökset

 

 

 

 

Sivistystoimen johtajan viranhaltijapäätökset

 

 

 

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset

 

- viranhaltijapäätös 14.01.2019 § 2/1 2019;  määräaikaisen kirvesmiehen palkkaaminen. Päätös nähtävänä 14.1. - 4.2.2019

- viranhaltijapäätös 14.01.2019 § 1/1 2019;  määräaikaisen putkiasentajan työsuhteen jatkaminen. Päätös nähtävänä 14.1. - 4.2.2019

- Viranhaltijapäätös 21.12.2018 § 16/1 2018; määräaikaisen kirvesmiehen työsuhteen jatkaminen. Päätös nähtävänä 21.12.2018 - 14.1.2018

- Viranhaltijapäätös 21.12.2018 § 17/1 2018; määräaikaisen kirvesmiehen työsuhteen jatkaminen. Päätös nähtävänä 21.12.2018 - 14.1.2019

- Viranhaltijapäätös 21.12.2018 § 18/1 2018; määräaikaisen kirvesmiehen työsuhteen jatkaminen. Päätös nähtävänä 21.12.2018 - 14.1.2019

- Viranhaltijapäätös 21.12.2018 § 19/1 2018; määräaikaisen sähkömiehen työsuhteen jatkaminen. Päätös nähtävänä 21.12.2018 - 14.1.2019

- Viranhaltijapäätös 21.12.2018 § 20/1 2018; määräaikaisen sähkömiehen työsuhteen jatkaminen. Päätös nähtävänä 21.12.2018 - 14.1.2019

 

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan viranhaltijapäätökset:

-Viranhaltijapäätös 9.1.2019 § 2/2019: Laitosapulaisen Tarja Hautajärven siirtäminen suostumuksellaan Hopeaharjun laitosapulaisen toimesta Sosiaali- ja terveyskeskuksen laitosapulaisen toimeen. Päätös nähtävillä 10.-31.1.2019.

-Viranhaltijapäätös 9.1.2019 § 3/2019: Lähihoitaja Eini Pohtilan siirtäminen suostumuksellaanHopeaharjun lähihoitajan toimesta kotihoidon lähihoitajan toimeen. Päätös nähtävillä 10.-31.1.2019

-Viranhaltijapäätös 9.1.2019 § 4/2019: Lähihoitaja Katariina Hastin siirtäminen suostumuksellaan Hopeaharjun lähihoitajan toimesta Kinttalakodin lähihoitajan toimeen. Päätös nähtävillä 10.-31.2019

-Viranhaltijapäätös 9.1.2019 § 5/2019: Lähihoitaja Seija Klemetin siirtäminen suostumuksellaan Palvelukodin lähihoitajan toimesta Hoitokoti Hillan lähihoitajan toimeen. Päätös nähtävillä 10.-31.1.2019

-Viranhaltijapäätös 14.1.2019 § 11/2019:Fysioterapeutin palkattoman työvapaan sijaisuus ajalle 11.4.2019-31.12.2019 sosiaali ja terveyskeskuksen vastaannottopalveluissa. Päätös nähtävillä 14.1.-4.2.2019.

-Viranhaltijapäätös 21.1.2019 § 14/2019: Terveydenhoitaja Arja Pöyliön siirtäminen suostumuksellaan Kotihoidon terveydenhoitajan toimesta Sosiaali- ja terveyskeskuksen terveydenhoitajan toimeen. Päätös nähtävillä 21.1.-11.2.2019.

Johtavan sosiaalityöntekijän viranhaltijapäätökset:

 

 

 

 

Johtavan lääkärin viranhaltijapäätökset:

 

 

Vastaavan hammaslääkärin viranhaltijapäätökset:

 

 

Ympäristösihteerin viranhaltijapäätökset:

 

 Lomituspäällikön viranhaltijapäätökset:

 

© Sallan kunta Nettitaivas Oy