Etusivu >> Lomakkeet >> viranhaltijapaatokset
Tulosta sivu

 Viranhaltijapäätökset

 

Kuntalain mukaan kunnan viranhaltijoiden päätösten on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa 1.6.2017 alkaen.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei ole julkaistu verkossa.

Kuntalain 134 §:n mukainen oikaisuvaatimus

Kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua.

Oikaisuvaatimus tehdään 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Jos kunnanhallitus on 92 §:n nojalla ottanut alaisensa viranomaisen tai jaostonsa päättämän asian käsiteltäväkseen, päätöksestä tehty oikaisuvaatimus on käsiteltävä kunnanhallituksessa.

 

 

Sallan kunnan viranhaltijoiden tekemät päätökset:

 

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset

 

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös 3.7.2019 n:o 2/14 2019; etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen kaupassa joka on tehty 7.6.2019 Kiinteistötunnus 732-402-21-4. Päätösasiakirja liitteineen nähtävänä kunnanjohtajan päätöspöytäkirjassa kunnanviraston yleisessä toimistossa 24.7.2019 saakka.

 

Hallinto- ja henkilöstöjohtajan viranhaltijapäätökset

 

 

 

Talous- ja kehittämisjohtajan viranhaltijapäätökset

 

 

 

 

Sivistystoimen johtajan viranhaltijapäätökset

 

 

 

 

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset

 

- Viranhaltijapäätös 10.7.2019 § 1/2 2019; Siivoojan toimen täyttäminen toistaiseksi 1.9.2019 alkaen. Päätös nähtävänä 10.7. - 31.7.2019

 

 

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan viranhaltijapäätökset:

-viranhaltijapäätös 27.5.2019 §109/2019: Lähihoitaja Anitta Kallungin siirto suostumuksellaan välineholtajan (4510 2701) avoimeen toimeen. Päätös nähtävillä 3.6.-24.6.2019.

-viranhaltijapäätös 3.6.2019 § 110/2019: Rekisteröityminen Sallan kunnan ikäihmisten asumispalveluiden tuottajarekisteriin. Päätös nähtävillä 3.6.-24.6.2019.

-viranhaltijapäätös 3.6.2019 §111/2019: Itseoikaisu viranhaltijapäätökseen: 145/2018 rekisteröityminen Sallan kunnan ikäihmisten asumispalveluiden tuottajarekisteriin ja uusi päätös hyväksymisestä rekisteriin ikäihmisten tehosterun palveluasumisen osalta. Päätös nähtävillä 3.6.-24.6.2019.

-viranhaltijapäätös 4.6.2019 § 112/2019: Sairaanhoitajien vuosilomien sijaisuudet, määräaikainen sijaisuus ajalle 3.6.-29.9.2019 sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialalla, aloituspaikka vastaanottopalvelut ja tarvittaessa myös akuutti- ja kuntoutusosasto. Päätös nähtävillä 4.6.-25.6.2019.

-viranhaltijapäätös 5.6.2019 § 113/2019: Rekisteröityminen Sallan kunnan ikäihmisten asumispalveluiden tuottajarekisteriin. Päätös nähtävillä 5.6.-26.6.2019.

-viranhaltijapäätös 6.6.2019 § 115/2019: Lähihoitajan toistaiseksi voimassa oleva toimi (4308 0501), aloituspaikka hoitokoti Hilla. Päätös nähtävillä 7.6.-28.6.2019.

-viranhaltijapäätös 6.6.2019 § 116/2019: Lähihoitajan toistaiseksi voimassa oleva toimi (4308 0390), aloituspaikka hoitokoti Hilla. Päätös nähtävillä 7.6.-28.6.2019.

-viranhaltijapäätös 13.6.2019 § 122/2019: Lähihoitaja-oppisopimuskoulutukseen valinta, aloituspaikkana Hilla. Päätös nähtävillä 13.6.-4.7.2019.

-viranhaltijapäätös 18.6.2019 § 123/2019: Sairaanhoitajan määräaikainen vuosilomien ja lomarahan vaihtovapaiden sijaisuus sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialalla vastaanottopalveluissa ja akuutti- ja kuntoutusosastolla ajalle 30.9.2019-30.4.2020. Päätös nähtävillä

19.6.-10.7.2019

Johtavan sosiaalityöntekijän viranhaltijapäätökset:

-viranhaltijapäätös 28.5.2019 § 1/2019: Rekisteröityminen Sallan kunnan kuljetuspalvelutuottajarekisteriin. Päätös nähtävillä 28.5.-18.6.2019.

 

 

Johtavan lääkärin viranhaltijapäätökset:

-viranhaltijapäätös 25.6.2019 § 2/2019: Lähihoitajan (4510 3702) toistaiseksi voimassa oleva toimi, aloituspaikka suun terveydenhuolto. Päätös nähtävillä 26.6-17.7.2019

 

 

Vastaavan hammaslääkärin viranhaltijapäätökset:

 

 

Ympäristösihteerin viranhaltijapäätökset:

 

 Vs. lomituspäällikön viranhaltijapäätökset:

 

© Sallan kunta Nettitaivas Oy