Etusivu >> Lomakkeet >> viranhaltijapaatokset
Tulosta sivu

 Viranhaltijapäätökset

 

Kuntalain mukaan kunnan viranhaltijoiden päätösten on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa 1.6.2017 alkaen.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei ole julkaistu verkossa.

Kuntalain 134 §:n mukainen oikaisuvaatimus

Kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua.

Oikaisuvaatimus tehdään 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Jos kunnanhallitus on 92 §:n nojalla ottanut alaisensa viranomaisen tai jaostonsa päättämän asian käsiteltäväkseen, päätöksestä tehty oikaisuvaatimus on käsiteltävä kunnanhallituksessa.

 

 

Sallan kunnan viranhaltijoiden tekemät päätökset:

 

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset

 -Hankintapäätös 27.8.2018 § 3/16 2018;  Britteinsaarille kohdistuva konsultointi- ja selvitystyö sekä markkinointitoimenpiteet.
  Päätös nähtävillä 27.8. - 17.9.2018

Hankintapäätös 27.8.2018 § 4/16 2018; Saksankieliseen Eurooppaan kohdistuva konsultointi- ja selvitystyö sekä
  markkinointitoimenpiteet. Päätös nähtävillä 27.8. - 17.9.2018 

Hallinto- ja henkilöstöjohtajan viranhaltijapäätökset

 

 

Talous- ja kehittämisjohtajan viranhaltijapäätökset

 

 

Sivistystoimen johtajan viranhaltijapäätökset

- Viranhaltijapäätös 27.8.2018 § 31 / 2018: Kulttuuriohjaajan määräaikainen työsuhde. Päätös nähtävillä 4.9. - 25.9.2018

- Viranhaltijapäätös 27.8.2018 § 32 / 2018: Perhepäivähoitajan määräaikainen työsuhde. Päätös nähtävillä 4.9. - 25.9.2018

- Viranhaltijapäätös 27.8.2018 § 33 / 2018: Toimistosihteerin määräaikainen työsuhde. Päätös nähtävillä 4.9. - 25.9.2018

- Viranhaltijapäätös 3.9.2018 § 34 / 2018: Koulunkäynninohjaajan määräaikainen työsuhde. Päätös nähtävillä 4.9. - 25.9.2018

- Viranhaltijapäätös 3.9.2018 § 35 / 2018: Päiväkotiavustajan määräaikainen työsuhde. Päätös nähtävillä 4.9. - 25.9.2018

- Viranhaltijapäätös 3.9.2018 § 36 / 2018: Päiväkotiavustajan määräaikainen työsuhde. Päätös nähtävillä 4.9. - 25.9.2018

 

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset

- Viranhaltijapäätös 5.9.2018 3/3: Ravitsemistyöntekijän sijaisuus 6.9.2018 - 20.7.2019. Päätös nähtävillä 5 - 26.9.2018

-Viranhaltijapäätös 7.9.2018 § 14/1 2018:Määräaikaisen kirvesmiehen työsuhteen jatkaminen. Päätös nähtävillä 7.9.-1.10.2018

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan viranhaltijapäätökset:

-viranhaltijapäätös 7.9.2018 § 97/2018: Lähihoitajan työsopimuksen vahvistaminen siihen saakka, kunnes vakituinen työntekijä palaa työhön tai siirtyy kokoaikaeläkkeelle työsopimuslain 26.1.2001/55 1. luvun 3§:n perusteella / Saana Sivonen/ Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala, aloituspaikka Palvelukoti. Päätös nähtävillä 7.-28.9.2018.

-viranhaltijapäätös 13.9.2018 § 98/2018: Lähihoitajan työsopimuksen vahvistaminen toistaiseksi voimassaolevaksi työsopimukseksi työsopimuslain 26.1.2001/55 1. luvun 3§:n perusteella/ Maarit Mulari / Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala, aloituspaikka Kinttalnakoti Päätös nähtävillä 13.9.-4.10.2018.

-viranhaltijapäätös 18.9.2018 § 99/2018: Lähihoitajan 50%:n toimen 4305 0321 täyttäminen toistaiseksi, kunnes vakituinen työntekijä irtisanoutuu tai palaa kokoaikatyöhön / aloituspaikkana Kinttalakoti. Päätös nähtävillä 18.9.-9.10.2018.

Hoitotyön johtajan viranhaltijapäätökset:

 

-viranhaltijapäätös 30.8.2018 §39/2018: Lähihoitajan 50% toimen määräaikainen työsopimus ajalle 1.1.2019 - 30.9.2019 sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala/ Kinttalakoti. Päätös nähtävillä 30.8. - 20.9.2018

Johtavan sosiaalityöntekijän viranhaltijapäätökset:

 

 

 

 

 

 

Johtavan lääkärin viranhaltijapäätökset:

 

 

 

 

 

 

Vastaavan hammaslääkärin viranhaltijapäätökset:

 

 

Ympäristösihteerin viranhaltijapäätökset:

 

 Lomituspäällikön viranhaltijapäätökset:

 

© Sallan kunta Nettitaivas Oy