Etusivu >> Lomakkeet >> viranhaltijapaatokset
Tulosta sivu

 Viranhaltijapäätökset

 

Kuntalain mukaan kunnan viranhaltijoiden päätösten on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa 1.6.2017 alkaen.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei ole julkaistu verkossa.

Kuntalain 134 §:n mukainen oikaisuvaatimus

Kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua.

Oikaisuvaatimus tehdään 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Jos kunnanhallitus on 92 §:n nojalla ottanut alaisensa viranomaisen tai jaostonsa päättämän asian käsiteltäväkseen, päätöksestä tehty oikaisuvaatimus on käsiteltävä kunnanhallituksessa.

 

 

Sallan kunnan viranhaltijoiden tekemät päätökset:

 

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätös 30.8.2019 § 7/11 2019; Yleisen toimiston toimistosihteerin tehtävien hoitaminen. Nähtävänä 2.9. - 23.9.2019.

Viranhaltijapäätös 3.9.2019 § 8/11 2019;   Väliaikainen virkamääräys. Nähtävänä 3.9. - 24.9.2019

 

Hallinto- ja henkilöstöjohtajan viranhaltijapäätökset

 

 

 

Va. talous- ja kehittämisjohtajan viranhaltijapäätökset

 

 

 

Sivistystoimen johtajan viranhaltijapäätökset

 

- Viranhaltijapäätös 3.9.2019 43/2019; kirjastoauton kuljettajan määräaikainen työsopimus. Päätös nähtävänä 19.9. - 11.10.2019

 

- Viranhaltijapäätös 3.9.2019 44/2019; päiväkotiavustajan määräaikainen työsopimus. Päätös nähtävänä 19.9. - 11.10.2019

 

- Viranhaltijapäätös 3.9.2019 45/2019; Liikuntapalveluiden peruspalvelutehtävät; toimen vakinaistaminen. Päätös nähtävänä 19.9. - 11.10.2019

 

- Viranhaltijapäätös 3.9.2019 46/2019; Nuorten työpajaohjaajan toimen vakinaistaminen. Päätös nähtävänä 19.9. - 11.10.2019

 

 

 

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset

 

Viranhaltijapäätös 19.9.2019 § 7/1 2019; kuorma-autonkuljettajan toimen täyttäminen toistaiseksi 1.11.2019 alkaen. Päätös nähtävänä 20.9. - 10.10.2019

 

Viranhaltijapäätös 28.8.2019 § 1/3 2019; ravintotyöntekijän sijaisuus ravintohuollossa. Päätös nähtävänä 29.8. - 18.9.2019

 

- Viranhaltijapäätös 10.7.2019 § 1/2 2019; Siivoojan toimen täyttäminen toistaiseksi 1.9.2019 alkaen. Päätös nähtävänä 10.7. - 31.7.2019

 

 

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan viranhaltijapäätökset:

 

-viranhaltijapäätös 3.9.2019 § 152/2019: KVTES II luku 11 § mukainen henkilökohtaisen lisän myöntäminen sosiaali- ja terveyspalveluiden palkkahinnoitteluliitteessä 4 oleville työntekijöille vuonna 2019. Päätös nähtävänä 3.-24.9.2019.

 

-viranhaltijapäätös 4.9.2019 § 153/2019: Lähihoitajan kaksi (2) toistaiseksi voimassa olevaa toimea (4305 0301 ja 4305 0323), aloituspaikka Kinttalakoti. Päätös nähtävänä 5.-26.9.2019.

 

-viranhaltijapäätös 4.9.2019 § 154/2019: Sairaanhoitajan (4540 1613) toistaiseksi voimassa oleva toimi kotisairaalaan, aloituspaikka akuutti- ja kuntoutusosasto. Päätös nähtävänä 5.-26.9.2019.

 

-viranhaltijapäätös 4.9.2019 § 155/2019: Laitoshuoltajan työsopimuksen vahvistaminen toistaiseksi voimassa olevaksi työsopimukseksi työsopimuslain 26.1.2001/55 1. luvun 3 §:n perusteella/Pirjo Hautaniemi/sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala/laitosapulaisen avoin toimi (4537 2206). Päätös nähtavana 5.-26.9.2019.

 

-viranhaltijapäätös 4.9.2019 § 156/2019: Lähihoitajan toistaiseksi voimassa oleva toimi (4308 0349), aloituspaikka hoitokoti Hilla. Päätös nähtävänä 5.-26.9.2019

 

-viranhaltijapäätös 4.9.2019 § 157/2019: Lähihoitajan 50% toistaiseksi voimassa oleva toimi (4310 0388), aloituspaikka kotihoito. Päätös nähtävänä 5.-26.9.2019

Johtavan sosiaalityöntekijän viranhaltijapäätökset:

 

 

 

Johtavan lääkärin viranhaltijapäätökset:

-

 

Vastaavan hammaslääkärin viranhaltijapäätökset:

 

 

Ympäristösihteerin viranhaltijapäätökset:

 

 Vs. lomituspäällikön viranhaltijapäätökset:

 

© Sallan kunta Nettitaivas Oy