Etusivu >> Lomakkeet >> viranhaltijapaatokset
Tulosta sivu

 Viranhaltijapäätökset

 

Kuntalain mukaan kunnan viranhaltijoiden päätösten on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa 1.6.2017 alkaen.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei ole julkaistu verkossa.

Kuntalain 134 §:n mukainen oikaisuvaatimus

Kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua.

Oikaisuvaatimus tehdään 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Jos kunnanhallitus on 92 §:n nojalla ottanut alaisensa viranomaisen tai jaostonsa päättämän asian käsiteltäväkseen, päätöksestä tehty oikaisuvaatimus on käsiteltävä kunnanhallituksessa.

 

 

Sallan kunnan viranhaltijoiden tekemät päätökset:

 

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset

- viranhaltijapäätös 13.11.2018 § 5/11 2018; Väliaikainen virkamääräys; Päätös nähtävänä 13.11. - 4.12.2018

- Viranhaltijapäätös 30.10.2018 § 4/14: Etuosto-oikeuden käyttämättäjättämisestä. Kauppa 26.9.2018; Kiinteistötunnus 732-422-10-1.

 

Hallinto- ja henkilöstöjohtajan viranhaltijapäätökset

 

 

Talous- ja kehittämisjohtajan viranhaltijapäätökset

 

 

Sivistystoimen johtajan viranhaltijapäätökset

 

- viranhaltijapäätös 8.11.2018 nro 37 / 2018: Päiväkotiavustajan työsuhde toistaiseksi. Päätös nähtävillä 8. - 29.11.2018.

 

- viranhaltijapäätös 8.11.2018 nro 38 / 2018: Museotyöntekijän siirto toisiin tehtäviin. Päätös nähtävillä 8. - 29.11.2018.

 

- viranhaltijapäätös 8.11.2018 nro 39 / 2018: Museotyöntekijän sijaisuus. Päätös nähtävillä 8. - 29.11.2018.

 

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset

 

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan viranhaltijapäätökset:

 

-viranhaltijapäätös 30.10.2018 § 113/2018: Sosiaaliohjaajan viran (4310 3901) täyttäminen toistaiseksi aloituspaikka Kotihoito. Päätös nähtävänä 30.10.-20.11.2018

-viranhaltujapäätös 8.11.2018 § 123/2018: Lähihoitajan määräaikainen sijaisuus ajalle 1.11.2018-30.8.2019 tehostetussa palveluasumisyksikkö Kinttalakodissa. Päätös nähtävänä 8.-29.11.2018.

-viranhaltijapäätös 8.11.2018 § 124/2018: Lähihoitajan (4308 0349) toistaiseksi voimassa toimi hoitokoti Hillassa. Päätös nähtävänä 8.-29.11.2018.

-viranhaltijapäätös 12.11.2018 § 126/2018: Lähihoitajan siirtäminen Hopeaharjun palveluasuntojen lähihoitajan toistaiseksi voimassa olevasta toimesta (4307 0328) kotihoidon avoimeen 50%:een lähihoitajan toistaiseksi voimassa olevaan toimeen (4310 0388).

Päätös nähtävänä 12.11.-3.12.2018.

-viranhaltijapäätös 14.11.2018 § 134/2018: Lähihoitajan siirtäminen Kinttalakodin lähihoitajan määräaikaisesta 50 % toimesta (4305 0321) Kinttalakodin lähihoitajan toistaiseksi voimassa olevaan 100% toimeen (4305 0324). Päätös nähtävänä 14.11.-5.12.2018.

Hoitotyön johtajan viranhaltijapäätökset:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johtavan sosiaalityöntekijän viranhaltijapäätökset:

 

 

 

 

Johtavan lääkärin viranhaltijapäätökset:

 

 

Vastaavan hammaslääkärin viranhaltijapäätökset:

 

 

Ympäristösihteerin viranhaltijapäätökset:

 

 Lomituspäällikön viranhaltijapäätökset:

 

© Sallan kunta Nettitaivas Oy