Etusivu >> Lomakkeet >> viranhaltijapaatokset
Tulosta sivu

 Viranhaltijapäätökset

 

Kuntalain mukaan kunnan viranhaltijoiden päätösten on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa 1.6.2017 alkaen.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei ole julkaistu verkossa.

Kuntalain 134 §:n mukainen oikaisuvaatimus

Kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua.

Oikaisuvaatimus tehdään 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Jos kunnanhallitus on 92 §:n nojalla ottanut alaisensa viranomaisen tai jaostonsa päättämän asian käsiteltäväkseen, päätöksestä tehty oikaisuvaatimus on käsiteltävä kunnanhallituksessa.

 

 

Sallan kunnan viranhaltijoiden tekemät päätökset:

 

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset

 

- viranhaltijapäätös 28.2.2018 n:o 4/18 ja liite, Sallan kunnan aktiivimallin ja aktivointiosan käyttöönotto. Päätös nähtävillä 1 - 22.3.2018

- viranhaltijapäätös 12.3.2018 n:o 1/14 2018: Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Kiinteistötunnus 732-410-19-8.

Hallinto- ja henkilöstöjohtajan viranhaltijapäätökset

 

 

Talous- ja kehittämisjohtajan viranhaltijapäätökset

 

 

Sivistystoimen johtajan viranhaltijapäätökset

 

- viranhaltijapäätös 5.3.2018 n:o 05 / 2018 lastenhoitajan valinta vakituiseen toimeen Kinttalanharjun varhaiskasvatuskeskukseen. Päätös nähtävillä 6.3. - 28.3.2018

 

- viranhaltijapäätös 5.3.2018 n:o 06 / 2018 lastenhoitajan valinta vakituiseen toimeen Kinttalanharjun varhaiskasvatuskeskukseen. Päätös nähtävillä 6.3. - 28.3.2018

 

- viranhaltijapäätös 5.3.2018 n:o 07 / 2018 koulukuraattorin viran määräaikainen täyttäminen. Päätös nähtävillä 6.3. - 28.3.2018

 

- viranhaltijapäätös 5.3.2018 n:o 08 / 2018 lastentarhanopettajan valinta vakituiseen toimeen Kinttalanharjun varhaiskasvatuskeskukseen. Päätös nähtävillä 6.3. - 28.3.2018

 

- viranhaltijapäätös 5.3.2018 n:o 09 / 2018 lastenhoitajan irtisanoutuminen. Päätös nähtävillä 6.3. - 28.3.2018

 

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset

 

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan viranhaltijapäätökset:

 

 

 

Vs. hoitotyönjohtajan viranhaltijapäätökset:

 

-viranhaltijapäätös 26.2.2018 § 5/2018: Lähihoitajan (4308 0501) työloman sijaisuuteen hoitokoti Hillaan ajalle 3.4.2018 - 31.12.2018. Päätös nähtävillä 26.2. - 19.3.2018.

 

-Viranhaltijapäätös 27.2.2018 § 7/2018: Vastaavan ohjaajan toimen(4308 1301) täyttäminen määräaikaisesti hoitokoti Hillaan ajalle 19.3.2018-2.9.2018. Päätös nähtävillä 27.2.-20.3.2018.

 

-viranhaltijapäätös 27.2.2018 § 8/2018: Sairaanhoitajien vuosilomien sijaisuudet ajalla 5.3.2018-2.9.2018. Päätös nähtävillä 27.2.-20.3.2018

 

-viranhaltijapäätös 7.3.2018 § 9/2018: Lähihoitajien vuosilomien sijaisuudet ajalla 12.3.2018-2.9.2018. Päätös nähtävillä 8.3.-29.3.2018.

 

-viranhaltijapäätös 8.3.2018 § 10/2018: Röntgenhoitajan työloman sijaisuus ajalla 1.4.2018-31.7.2018. Päätös nähtävillä 8.3.-29.3.2018.

 

-viranhaltijapäätös 9.3.2018 § 12/2018: Kotihoidon terveydenhoitajan työloman sijaisuus ajalla 12.3.2018 - 26.1.2019. Päätös nähtävillä 9.3.-30.3.2018.

 

Johtavan lääkärin viranhaltijapäätökset:

 

 

Vastaavan hammaslääkärin viranhaltijapäätökset:

 

 

Ympäristösihteerin viranhaltijapäätökset:

- korjattu viranhaltijapäätös 15.3.2018 § 8: Pahkakumpu-Kursu-Vilma moottorikelkkailureitti, reitti 2: Käsmänjoki-Kursu. Päätös nähtävillä 19.3 - 9.4.2018.

- korjattu viranhaltijapäätös 15.3.2018 § 9: Pahkakumpu-Kursu-Vilma moottorikelkkailureitti, reitti 3: Kursu-Lapajärvi-Lehtikorkia. Päätös nähtävillä 19.3 - 9.4.2018.

 Lomituspäälliön viranhaltijapäätökset:

 

Vs. lomituspäällikön viranhaltijapäätös § 1/12 2018 : Vahingonkorvaus maatalousyrittäjälle. Päätös nähtävänä 12.3. - 3.4.2018

© Sallan kunta Nettitaivas Oy