Etusivu >> Lomakkeet >> viranhaltijapaatokset
Tulosta sivu

 Viranhaltijapäätökset

 

Kuntalain mukaan kunnan viranhaltijoiden päätösten on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa 1.6.2017 alkaen.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei ole julkaistu verkossa.

Kuntalain 134 §:n mukainen oikaisuvaatimus

Kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua.

Oikaisuvaatimus tehdään 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Jos kunnanhallitus on 92 §:n nojalla ottanut alaisensa viranomaisen tai jaostonsa päättämän asian käsiteltäväkseen, päätöksestä tehty oikaisuvaatimus on käsiteltävä kunnanhallituksessa.

 

 

Sallan kunnan viranhaltijoiden tekemät päätökset:

 

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset

 

- viranhaltijapäätös 12.3.2019 § 3/11 2019; Väliaikainen virkamääräys. Päätös nähtävänä 12.3. - 2.4.2019

 

 

Hallinto- ja henkilöstöjohtajan viranhaltijapäätökset

 

 

Talous- ja kehittämisjohtajan viranhaltijapäätökset

 

 

 

 

Sivistystoimen johtajan viranhaltijapäätökset

 

 

 

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset

 

- viranhaltijapäätös 6.2.2019 § 2/4 2019: GNSS-laitteiston hankinta. Päätös nähtävänä 6.2. - 27.2.2019

 

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan viranhaltijapäätökset:

-viranhaltijapäätös 26.2.2019 §31/2019: Fysioterapeutin toistaiseksi voimassa oleva toimi, aloituspaikkana kotihoito. Päätös nähtävillä 26.2.-19.3.2019.

-viranhaltijapäätös 26.2.2019 § 32/2019: Laitosapulaisen lakisääteisen työvapaan määräaikainen sijaisuus ajallr 5.3.2019-17.1.2020 Kinttalakodissa. Päätös nähtävillä 26.2.-19.3.2019.

-viranhaltijapäätös 15.3.2019 § 44/2019: ICT-toimistosihteerin määräaikainen työsopimus ajalle 1.4.2019-31.12.2019. Päätös nähtävillä 15.3.-5.4.2019.

-viranhaltijapäätös 18.3.2019 § 45/2019: Lähihoitajan siirtäminen kotihoidon lähihoitajan toistaiseksi voimassa olevasta 50% toimesta kotihoidon lähihoitajan toistaiseksi voimassa olevaan 100% toimeen 1.4.2019 alkaen. Päätös nähtävillä 19.3.-9.4.2019.

 

Johtavan sosiaalityöntekijän viranhaltijapäätökset:

 

 

 

Johtavan lääkärin viranhaltijapäätökset:

-viranhaltijapäätös 5.3.2019 § 1/2019: Avoinna olevan terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen sijaisuudella ajalla 4.3.2019-30.11.2019. Päätös nähtävillä 5.-26.3.2019.

 

 

Vastaavan hammaslääkärin viranhaltijapäätökset:

 

 

Ympäristösihteerin viranhaltijapäätökset:

 

 Lomituspäällikön viranhaltijapäätökset:

 

© Sallan kunta Nettitaivas Oy