Etusivu >> Lomakkeet >> viranhaltijapaatokset
Tulosta sivu

 Viranhaltijapäätökset

 

Kuntalain mukaan kunnan viranhaltijoiden päätösten on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa 1.6.2017 alkaen.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei ole julkaistu verkossa.

Kuntalain 134 §:n mukainen oikaisuvaatimus

Kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua.

Oikaisuvaatimus tehdään 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Jos kunnanhallitus on 92 §:n nojalla ottanut alaisensa viranomaisen tai jaostonsa päättämän asian käsiteltäväkseen, päätöksestä tehty oikaisuvaatimus on käsiteltävä kunnanhallituksessa.

 

 

Sallan kunnan viranhaltijoiden tekemät päätökset:

 

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset

 

 

 

  

Hallinto- ja henkilöstöjohtajan viranhaltijapäätökset

 

 

Talous- ja kehittämisjohtajan viranhaltijapäätökset

 

Sivistystoimen johtajan viranhaltijapäätökset

- Viranhaltijapäätös 9.7.2018 nro 13 / 2018: perusopetuksen luokanopettajan viran määräaikainen täyttäminen. Päätös nähtävillä 10.7. - 9.8.2018

 

- Viranhaltijapäätös 9.7.2018 nro 14 / 2018: lukion ja perusopetuksen biologian ja maantiedon lehtorin palkaton virkavapaa. Päätös nähtävillä 10.7. - 9.8.2018

 

- Viranhaltijapäätös 9.7.2018 nro 15 / 2018: lukion ja perusopetuksen biologian ja maantiedon lehtorin palkattoman virkavapaan sijaisuus. Päätös nähtävillä 10.7. - 9.8.2018

 

- Viranhaltijapäätös 9.7.2018 nro 16 / 2018: perusopetuksen päätoimisen tuntiopettajan määräaikaisen viran täyttäminen. Päätös nähtävillä 10.7. - 9.8.2018

 

- Viranhaltijapäätös 9.7.2018 nro 17 / 2018: perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden päätoimisen tuntiopettajan määräaikaisen viran täyttäminen. Päätös nähtävillä 10.7. - 9.8.2018

 

- Viranhaltijapäätös 9.7.2018 nro 18 / 2018: perusopetuksen luokanopettajan päätoimisen tuntiopettajan määräaikaisen viran täyttäminen. Päätös nähtävillä 10.7. - 9.8.2018

 

- Viranhaltijapäätös 9.7.2018 nro 19 / 2018: perusopetuksen  päätoimisen tuntiopettajan määräaikaisen viran täyttäminen. Päätös nähtävillä 10.7. - 9.8.2018

 

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset

 

 

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan viranhaltijapäätökset:

 

 

Vs. hoitotyön johtajan viranhaltijapäätökset:

-viranhaltijapäätös 20.6.2018 § 28/2018: Lähihoitajan määräaikaisen opintovapaan sijaisuus ajalle 14.9.2018-31.12.2018 sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala, aloituspaikkana Hopeaharjun palveluasunnot. Päätös nähtävillä 25.6.-16.7.2018.

-viranhaltijapäätös 2.7.2018 § 29/2018: Röntgenhoitajan määräaikainen sijaisuus ajalle 23.7.2018-18.6.2019. Päätös nähtävillä 3.7.-24.7.2018.

 

Johtavan sosiaalityöntekijän viranhaltijapäätökset:

-viranhaltijapäätös 27.6.2018 § 18/2018: Rekisteröityminen Sallan kunnan kuljetuspalvelutuottajarekisteriin. Päätös nähtävillä 28.6.-19.7.2018.

-viranhaltijapäätös 27.6.2018 § 19/2018: Rekisteröityminen Sallan kunnan kuljetuspalvelutuottajarekisteriin. Päätös nähtävillä 28.6.-19.7.2018.

-viranhaltijapäätös 27.6.2018 § 20/2018: Rekisteröityminen Sallan kunnan kuljetuspalvelutuottajarekisteriin. Päätös nähtävillä 28.6.-19.7.2018.

-viranhaltijapäätös 27.6.2018 § 21/2018: Rekisteröityminen Sallan kunnan kuljetuspalvelutuottajarekisteriin. Päätös nähtävillä 28.6.-19.7.2018.

-viranhaltijapäätös 27.6.2018 § 22/2018: Rekisteröityminen Sallan kunnan kuljetuspalvelutuottajarekisteriin. Päätös nähtävillä 28.6.-19.7.2018.

-viranhaltijapäätös 28.6.2018 § 23/2018: Rekisteröityminen Sallan kunnan kuljetuspalvelutuottajarekisteriin. Päätös nähtävillä 28.6.-19.7.2018.

-viranhaltijapäätös 28.6.2018 § 24/2018: Rekisteröityminen Sallan kunnan kuljetuspalvelutuottajarekisteriin. Päätös nähtävillä 28.6.-19.7.2018.

-viranhaltijapäätös 2.7.2018 § 25/2018: Rekisteröityminen Sallan kunnan kuljetuspalvelutuottajarekisteriin. Päätös nähtävillä 5.- 26.7.2018

Johtavan sosiaalityöntekijän sijaisen

 -viranhaltijapäätös 6.7.2018 § 1/2018: Rekisteröityminen Sallan kunnan kuljetuspalvelutuottajarekisteriin. Päätös nähtävillä 6.-27.7.2018

 

Johtavan lääkärin viranhaltijapäätökset:

-viranhaltijapäätös 11.7.2018 § 8/2018: lähihoitajan toistaiseksi voimassa olevan toimen täyttäminen, aloituspaikkana Perusterveydenhuolto Suun terveydenhuolto. Päätös nähtävillä 12.7.-2.8.2018.

 

Vastaavan hammaslääkärin viranhaltijapäätökset:

 

 

 

Vs.osastonhoitajan viranhaltijapäätökset:

 

 

Ympäristösihteerin viranhaltijapäätökset:

 

 Lomituspäällikön viranhaltijapäätökset:

 

© Sallan kunta Nettitaivas Oy