Etusivu >> Tekniset palvelut >> Rakennusvalvonta
Tulosta sivu

Rakennusvalvonta

Yhteystiedot:

Rakennustarkastaja

Mittaustyönjohtaja

Maankäyttöinsinööri

Toimistosihteeri

Toimistosihteeri

 

sähköposti: etunimi.sukunimi@salla.fi

Postiosoite: Postipolku 3, 98900 Salla

 

Ismo Seppälä

Jouko Piisilä

 

Mervi Soukka

Briitta Hautaniemi

040 024 5279

040 703 5813

 

040 507 0136

040 752 3019

___________________________________________________________________

 

Ajankohtaista

 

 

Kotitalouksien tiedonantovelvollisuus verottajalle voimaan 1.7.2014

 

Kotitalouksien on ilmoitettava kaikista rakennusluvan alaisista töistä tiedot Verohallinnolle ennen loppukatselmusta. Verohallinto antaa luvanhakijalle  todistuksen, joka toimitetaan rakennusrakennustarkastajalle loppukatselmuksen yhteydessä. Lisätietoja verohallinnon sivuilta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UUTTA !   Hae lupaa tai pyydä neuvontaa verkossa !

 

Pikaopas Lupapisteen käyttöön

 

Lupapisteen prosessi

__________________________________________________________________

 

Ohjeita suunnitteluun:

Rakennusjärjestys 

Pääsuunnittelijan tarkastuslista

Lupaa hakiessa on tontilla oltava tiedote, jonka voit tehdä mallin mukaan

Rakennusvalvontataksa 1.1.2015 alkaen

Suomen rakentamismääräyskokoelma

Sallan kunnan ympäristönsuojelumääräykset

 

 

Rakennusaikainen valvonta ja tarkastaminen:

Jätevesijärjestelmän rakentamisen tarkastusasiakirja

Rakennustyömaan tarkastusasiakirja: loma-asunnot ja pientalot

 


Lomakkeet:

Rakennuslupahakemus

Poikkeaminen

Maisematyölupahakemus

Vastaava työnjohtaja

Naapurin kuuleminen

Pääsuunnittelijan sitoumus

Rakennuksen purkaminen

Jatkoaikahakemus

 

Rakennusvaiheilmoitus

Asuinhuoneistot

Rakennusvaiheillmoitus

word

word

word

word

word

word

word

word

 

RH 1

RH 2

RH 5

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

 

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella:

 

Korjausavustukset

Siirtyneet 1.1.2017 alkaen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA)

Ohjeet ja lomakkeet: www.ara.fi / >Rahoitus >Avustukset >Korjausavustukset 

 

Vesihuoltoavustus (ELY-keskus)

Kotitalousvähennys (Verohallinto)

 

 

 

Linkkejä:

 

SALLAN UUSI KARTTAPALVELU

 

1.7.2012 uudet energiamääräykset

 

Rakentamismääräyksillä energiatehokkuutta uudisrakentamiseen -julkaisu

 

Pientalon tekninen laatujulkaisu

 

Pientalon laatu - laatukortit

Pientalon laadun tietotauluja

Toimivan pientalon suunnittelu

Pientalon rakennuttajan toimintakaavio


Rakennusalan palveluita Sallassa

Rakentaja.fi

Motiva.fi

 

Radioaallot ympäristössämme -julkaisu

 

Käymäläseura Huussi ry

 

Eläkevakuutusyhtiö Etera: Kotitalous
työnantajana - Tärkeää tietoa TyEl-maksuista rakennusluvan saaneille

 

Jätevesitieto toiminnaksi -hankkeen jätevesitesti

 

 

 

© Sallan kunta Nettitaivas Oy